1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. 10 bin 600 sağlık personeli alınıyor.
10 bin 600 sağlık personeli alınıyor.

10 bin 600 sağlık personeli alınıyor.

Sağlık Bakanlığı'na 10 bin 600 pratisyen ve uzman doktor alınmasını içeren kanun onaylandı.

A+A-

Sağlık Bakanlığı'na 10 bin 600 pratisyen ve uzman doktor alınmasını içeren kanun onaylandı. Sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasını amaçlayan yasayla görev tanımları yeniden düzenlendi ve yeni uzmanlık alanları oluşturuldu.

    Sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasını amaçlayan yasa onaylandı. Bu yasayla Sağlık Bakanlığı'na 10 bin 600 pratisyen ve uzman doktor alınacak. Birçok konuda değişikliğe gidilen yasayla sağlık sektöründe büyük bir adım atılıyor.

İşte kabul edilen yasanın madde madde ayrıntıları:

* Kanunla acil tıp uzmanlık eğitiminin süresi 5 yıldan 4 yıla indirildi. ''Genetik hastalıklar'' da yeni uzmanlık dalı olarak oluşturuldu. Bu uzmanlık dalının eğitim süresi ise 4 yıl olarak belirlendi.

* Tıp eğitiminde ayrıca eğitim süresi 3 yıl olan "gelişimsel pediatri" adıyla yeni yan dal oluşturuldu.

* Diş hekimliğinde de yeni uzmanlık alanları oluşturuldu. Eğitim süresi 4 yıl olan ağız, diş ve çene cerrahisi, eğitim süresi 3 yıl olan ağız, diş ve çene radyolojisi, eğitim süresi 3 yıl olan çocuk diş hekimliği ile eğitim süresi 3 yıl olan restoratif diş tedavisi yeni uzmanlık dalları oldu.

* Sözleşmeli personel ancak devlet memuru statüsünde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilecek.

    Yasayla insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları ve insanlar üzerindeki bilimsel araştırmaların usul ve esasları da düzenlendi. Buna göre, bir tedavi yöntemi ve ilacın ilmi araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığından izin alınması gerekecek.

Onaylanan yasayla görev tanımları da yeniden düzenlendi. Buna göre;

* Yardımcı personel, çalıştığı alanla ilgili 1 yıl içerisinde eğitim alacak.

* Eğitimin ardından açılacak sınavda başarılı olan yardımcı personelin işlerine devam etmeleri sağlanacak.

* Eğitimde geçecek 1 yıl süresince herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak.

* Sağlık kuruluşlarında, ruh sağlığı hizmet ve uygulamalarında bakanlıkça belirlenen sürelerde çalıştığını ve belli bir uygulamanın tecrübesini kazandığını belgeleyen psikologlara, sınavlarda başarılı olmak kaydıyla çalıştığı ve tecrübe kazandığı alanda tıbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verilecek.