1. HABERLER

  2. SPOR

  3. 2017 yılı atama kontenjanları belli oldu
2017 yılı atama kontenjanları belli oldu

2017 yılı atama kontenjanları belli oldu

Devlet Personel Başkanlığı kurumların 2017 yılı atama kontenjanlarını açıkladı.

A+A-

2017 yılı atama kontenjanlarına ilişkin onay yazısı ve eki 1500 adet kontenjanın kurum bazında dağılımı şöyle oldu:

 

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

 

16/12/2016 tarihli ve 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 5.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

 

a) Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

 

c) 2016 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dâhilinde 31/12/2016 tarihi itibarıyla;

 

- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

 

- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

 

- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

 

ve 2016 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2016 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2017 yılında tamamlanabilmesi,

 

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanmaması sebebiyle 31/12/2016 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemlerinin, sözkonusu atama işleminin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla, 2017 yılında tamamlanabilmesi,

 

d) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2017 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

 

e) 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına dahil edilmemesi,

 

f) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

 

g) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

 

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2’sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kumrularda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

 

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

 

h) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylan sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,

 

hususları arz ve teklif olunur.

2017 YILI ATAMA KONTENJANLARININ KURUM BAZINDA DAĞILIMI

 

(I) SAYILI CETVEL
2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra

No

Kurum AdıUygun

Görülen

A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
1ADALET BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI15
2AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI5
3AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI10
4ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI5
5ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI2
6ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI2
7ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI2
8ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ2
9AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI10
10BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
11BAŞBAKANLIK20
12BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI10
13ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI10
14ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI2
15ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI10
16DANIŞTAY BAŞKANLIĞI5
17DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2
18DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2
19DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI5
20DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
21DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2
22DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI10
23DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI5
24DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI2
25DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI2
26EKONOMİ BAKANLIĞI10
27EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
28ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI10
29GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI2
30GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI5
31GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI20
32GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI10
33GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
34GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI10
35HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI5
36HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI5
37İÇİŞLERİ BAKANLIĞI10
38JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI5
39KALKINMA BAKANLIĞI10
40KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU5
41KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI3
42KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
43KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI2
44KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI10
45M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI3
46MALİYE BAKANLIĞI10
47MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
48METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
49MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI10
50MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
51MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI10
52ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
53ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI10

 

54ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI5
55ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI5
56SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI30
57SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI5
58SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI5
59SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI5
60SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3
61SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI5
62TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
63TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI3
64TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI2
65TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI5
66TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI5
67TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI2
68TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI2
69TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI5
70TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI3
71TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI5
72TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
73TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2
74TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI3
75ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI10
76ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI2
77VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ5
78YARGITAY BAŞKANLIĞI5
79YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI10
80YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI5
81YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI5
500

 

Sıra

No

Kurum AdıUygun

Görülen

B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
1ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ5
2ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ5
3ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ5
4ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ5
5ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ5
6AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ5
7AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ5
8AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ5
9AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ5
10AKSARAY ÜNİVERSİTESİ5
11ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ5
12AMASYA ÜNİVERSİTESİ5
13ANADOLU ÜNİVERSİTESİ5
14ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ5
15ANKARA ÜNİVERSİTESİ5
16ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ5
17ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ5
18ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ5
19ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ5
20BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ5
21BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ5
22BARTIN ÜNİVERSİTESİ5
23BATMAN ÜNİVERSİTESİ5
24BAYBURT ÜNİVERSİTESİ5
25BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ5
26BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ5
27BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ5
28BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ5
29BOZOK ÜNİVERSİTESİ5
30BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
31BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ5
32CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ5
33ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ5
34ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ5
35ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ5
36DİCLE ÜNİVERSİTESİ5
37DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ5
38DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ5
39DÜZCE ÜNİVERSİTESİ5
40EGE ÜNİVERSİTESİ5
41ERCİYES ÜNİVERSİTESİ5
42ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ5
43ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
44ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ5
45FIRAT ÜNİVERSİTESİ5
46GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ5
47GAZİ ÜNİVERSİTESİ5
48GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ5
49GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ5
50GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ5
51GİRESUN ÜNİVERSİTESİ5
52GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ5
53HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ5
54HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ5
55HARRAN ÜNİVERSİTESİ5
56HİTİT ÜNİVERSİTESİ5
57İĞDIR ÜNİVERSİTESİ5