1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 5700 kişiye iş imkanı bulacak!
5700 kişiye iş imkanı bulacak!

5700 kişiye iş imkanı bulacak!

Teşvik paketi Şanlıurfa’ya bereket getirdi. ŞUTSO Başkanı Ertekin, bu yıl ocak-eylül döneminde 87 firmanın Şanlıurfa’ya yatırım için teşvik belgesi aldığını söyledi. Ertekin, “Bu da 5 bin 700 kişiye istihdam sağlanması anlamına geliyor” dedi.

A+A-

2012’nin Temmuz ayında hükümetin açıkladığı teşvik paketi, paket kapsamında yatırımcıya en fazla kolaylığın sağlandığı 6’ncı bölgede yer alan Şanlıurfa’nın yüzünü güldürdü. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Sabri Ertekin, 2013’ün Ocak-Eylül döneminde 87 firmanın Şanlıurfa’da yatırım yapmak için teşvik belgesi aldığını söyledi. Ertekin, “Bu firmalar 5 bin 700 kişiye iş imkanı sağlayacak” dedi.

Suriye’ye ihracat 25 milyon dolar oldu

Şanlıurfa’nın 39 ülkeye 140 milyon dolarlık ihracat yaptığını kaydeden Sabri Ertekin, “En büyük ihracat kapımız Suriye’ydi. Ancak bu ülkeye ihracatımız 2012’de sıfıra inmişti. Bu yıl bir miktar hareketlendi ve 25 milyon dolara ulaştık tekrar. Bu tabi çok az bir rakam. İlişkiler eskisi gibi olsaydı bugün Suriye’ye 200 milyon dolarlık ihracat yapardık” diye konuştu.

Yabancı turist ilgisi durakladı

Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle Şanlıurfa’nın merkezinde sorun yaşanmadığını belirten Ertekin, Ceylanpınar ve Akçakale gibi

sınıra sıfır ilçelerde zaman zaman sıkıntı olduğunu söyledi.

Suriye’deki gerginlik nedeniyle şehrin turizminin olumsuz etkilendiğini ifade eden Ertekin, “Yabancı turist sayısında azalma var. Geçen yıl 50 bin yabancı turist gelmişti. Bu yıl çeşitli fuarlara katılarak tanıtımlar yaptık ve yabancı turist sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyorduk. Ancak bir duraklama yaşanıyor. Sanırım bu yıl da yaklaşık 50 binde kalacak” şeklinde konuştu.

Harran’da tasarım rüzgarı

Tür­ki­ye Mo­da ve Ha­zır Gi­yim Fe­de­ras­yo­nu (TMHGF) ta­ra­fın­dan ŞUT­SO­’nun ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen or­ga­ni­zas­yon kap­sa­mın­da İs­tan­bul Ay­dın Üni­ver­si­te­si Mo­da Ta­sa­rım Bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri­nin ta­sar­la­dı­ğı 41 par­ça­lık ko­lek­si­yon ‘Baş­lan­gı­cın Sır­rı Gö­bek­li­te­pe­’ isim­li de­fi­ley­le Har­ra­n’­da ser­gi­len­di. De­fi­le ön­ce­sin­de ko­nu­şan TMHGF Baş­ka­nı Hü­se­yin Öz­türk, “24 der­ne­ğe ulaş­tık. 50 mil­yar do­lar ci­ro el­de eden bir sek­tö­rün tek si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­yuz. 6 bin­den faz­la ki­şi­yi is­tih­dam edi­yo­ru­z” de­di.

KAYNAK  - BUGÜN GAZETESİ