1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Bağkur’dan SSK’ya geçenlere teşvik primi yok
Bağkur’dan SSK’ya geçenlere teşvik primi yok

Bağkur’dan SSK’ya geçenlere teşvik primi yok

687 sayılı KHK’da yer alan teşvikten işe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede Bağkur’lu olan vatandaşlar yararlanamayacak.

A+A-

Sosyal güvenlik yasasında yapılan değişiklik sonrasında vergi mükellefiyeti devam eden vatandaşların, vergi mükellefiyetlerini sona erdirmeden SSK’lı olarak çalışmalarına imkan sağlanmıştır.

 

Aynı süreler içinde hem Bağkur’a hem de SSK’ya tabi olarak çalışan vatandaşların önce başlayan sigortalılıkları geçerli sayılmışken, 5510 sayılı yasanın 53. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında 1 Mart 2011 tarihinden itibaren SSK kapsamındaki sigortalılıkları geçerli kabul edilmeye başlanılmıştır.

 

Haliyle vergi mükellefiyeti devam ederken başka bir işyerinde SSK’lı olarak çalışmaya başlayan vatandaşlar, SSK’ya geçtikleri tarihten itibaren (part-tıme çalışma durumları hariç) Bağkur yerine SSK kapsamında prim ödemeye başlamışlardır.

 


 

Vergi mükellefiyeti devam ederken SSK’ya geçenlerin şimdiye kadar tüm teşviklerden yararlanmalarına izin verildi.

 

Vergi mükellefiyeti devam ederken SSK’lı olarak çalışmaya başlayan sigortalılar için SSK kapsamındaki sigortalılık geçerli sayılınca, SSK’lı sigortalılar için verilen prim teşviklerinden yararlanmaları da mümkün hale gelmiş oldu.

 

Dolayısıyla vergi mükellefiyeti devam ederken SSK’lı olan vatandaşların, 18-29 yaş arasında yeni işe alınan sigortalılara verilen 6111 teşviki de dahil olmak üzere, ilgili yasalarda belirtilen şartları sağlamış olmaları halinde tüm teşviklerden yararlanmalarına izin verildi.

 


 

687 sayılı KHK ile getirilen yeni teşvikte sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin tamamını Devlet karşılayacak.

 

687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile istihdamı artırmak amacıyla yeni bir teşvik getirildi. Şimdiye kadar verilen teşviklerde primlerin bir kısmı Devlet tarafından karşılanırken, 687 sayılı KHK da yer alan teşvikte, asgari ücrete kadar olan sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak.

 

Başka bir ifade ile 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren istihdamı artıran işletme sahiplerine sigortalı başına 666,66 TL prim teşviki verilecek.

 

687 sayılı KHK da yer teşvikten yararlanma şartları ise SGK’nın 2017/10 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır. Genelgede yapılan açıklamalara göre; 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için,

 

Sigortalı yönünden;

 

a) 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

 

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

 

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

 

İşveren yönünden;

 

d) Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,

 

e) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

 

f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

 

g) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

 

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ilebunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

 

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

 

gerekiyor.

687 sayılı KHK’da yer alan teşvikten işe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede Bağkur’lu olan vatandaşlar yararlanamayacak.

 

SGK genelgesine göre, 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekiyor.

 

Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6 ncı maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (ay içinde 10 gün ve üzerinde bildirimi yapılan) Kuruma bildirilmiş olması halinde de yine 687 sayılı KHK ile getirilen yeni teşvikten yararlanılmasına izin verilmeyecektir.

 

Dolayısıyla vergi mükellefiyeti devam ederken 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren SSK kapsamında çalışmaya başlayan vatandaşlar, işe alındıkları tarihten önceki üç aylık sürede Bağ-Kur kapsamında sigortalı olduklarından 687 sayılı KHK’da yer alan yeni teşvikten yararlanamayacaklardır