1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Bankacıların Cumartesi günü çalışması yasal mı?
Bankacıların Cumartesi günü çalışması yasal mı?

Bankacıların Cumartesi günü çalışması yasal mı?

Fazla mesai bedeli talep edebilir mi?

A+A-

Türk bankacılık sektöründe en çok şikayet edilen konuların başında fazla mesai gelir. Hafta içinde gece geç saatlere kadar çalıştırılan bankacılar son dönemde, cumartesi günü de fazla mesai yapmaya başladı. Peki bankacıların Cumartesi günü çalıştırılması yasal mı? Bankacılar Cumartesi günü yapılan çalışma için fazla mesai bedeli talep edebilir mi?

 

FAZLA ÇALIŞMA NEDİR?

 

Mevzuatımızda, fazla çalışma İş Kanunu ve İş Kanunu'na İlişki Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Mevzuata göre, fazla çalışma haftalık kanuni çalışma süresi olan 45 saatin aşıldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Özetle, 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalara fazla çalışma ya da çalışanlar arasındaki adı ile fazla mesai ismi verilmektedir.

 

HANGİ HALLERDE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILIR?

 

İşveren, çalışanlarından fazla çalışma talep edebilmesi için öncelikle yazılı onayı olması gerekir. Yani fazla çalışmada birinci öncelik çalışanın yazılı onayıdır. İkinci olarak işverenin bir gerekçesi olması gerekir. Bu olağan nedenlerden olabileceği gibi olağanüstü nedenlerden de kaynaklanabilir. İşveren, işin bitmediğini gerekçe göstererek personelinden fazla çalışma yapmasını talep edebilir. Bu olağan bir nedendir.

 

FAZLA ÇALIŞMADA SINIR NEDİR?

 

Fazla çalışma her ne sebeple olursa olsun bir yıl içinde toplamda 270 saati aşamaz. Şayet işçiler işyerlerinde yıllık yasal fazla çalışma saatini aşacak bir çalışmaya zorlanıyor ise durumu tutanaklar ve diğer resmi dayanaklar ile fazla çalışmanın yasal koşullara uygun yaptırılmadığına dair ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Ancak insanlar işlerini kaybetmemek için bu yöntemi tercih etmiyor.

 

NE KADAR ÜCRET ÖDENİR?

 

İş Kanunu ve diğer düzenlemelerde çalışanların fazla mesaisi güvence altına alınmıştır. İşveren fazla çalışma karşılığında işçilerine ya serbest zaman hakkı ya da ek ücret ödemek zorundadır.

 

Örneğin, işçi bir saat fazla çalışma yaptıysa bunun karşılığı olarak 30 dakika serbest zaman kullanma hakkına ya da bir saatlik ücretini yarı oranında zamlı olarak yani bir buçuk katı olarak alma hakkına sahip olacaktır.

 

BANKACILIKTA DURUM NEDİR?

 

Yaklaşık 200 bin çalışanın bulunduğu bankacılık kesiminde de özel bir sözleşme bulunmuyorsa, İş Kanunu ve İş Yönetmelikleri geçerlidir. Çalışanların yazılı onayı varsa ve işveren fazla çalışma karşılığında fazla mesai bedeli ödemeyi kabul ediyorsa çalıştırabilir.

 

Burada dikkat edilmesi gereken, çalışanların fazla mesai konusunda onayı olup olmadığıdır.

Anılan düzenlemelerde " fazla çalışma için işçinin onayının alınması gerektiği, fazla çalışma yaptıracak işverenin bu onayı her yılın başında işçisinden yazılı olarak alıp özlük dosyasında saklama yükümlülükleri " hüküm altına alınmıştır.

 

Ancak uygulamada bu işlem tam olarak yerine getirilmemektedir. Uygulamada işçilerden iş sözleşmesinin kurulması sırasında sözleşme içerisine eklenilen fazla çalışmaya muvafakat konulu maddelerle fazla çalışma bakımından işçilerden ileride yapılması muhtemel tüm fazla mesailer için onay alındığı varsayılmaktadır. Ancak bu durum her zaman hakkaniyetli olmamakla birlikte işçinin fazla çalışma için yeniden yazılı onayına başvurulması gerekmektedir. Zira İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği açık düzenlemesi gereğince " fazla çalışma yaptırılması için işçilerden her yılın başında yazılı onay alınması " zorunludur. Yargıtay kararlarında ve emsal içtihatlarda da fazla çalışma onayının her yıl yazılı olarak alınması ve dosyaya konulması hüküm altına alınmıştır. Tüm bu anlatımların ışığında bankacıların, hafta sonu çalışması yasal ancak zorlama yasal değildir. Hafta sonu çalışması için zorlanan personel bunu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimlerine de bildirebilir.