1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Başbakan Erdoğan: Eğilip bükülmem
Başbakan Erdoğan: Eğilip bükülmem

Başbakan Erdoğan: Eğilip bükülmem

Başbakan Yardımcısı Arınç ve Başdanışman Akdoğan’ın yalanladığı “Öğrenci evleri” ile ilgili haberler için Başbakan Erdoğan’dan sürpriz çıkış geldi.

A+A-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampından basına yansıyan kızlı erkekli kalınan öğrenci evlerine denetim haberlerini değerlendirdi. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, bu yönde komşulardan gelen ihbarların değerlendirildiğini ve valiliklerin duruma müdahale ettiğini söyleyen Erdoğan’ın sözleri şöyle:

İNKAR ETMEM

Ben karakteri itibariyle farklı bir siyasetçiyim. Bir yerde konuştuğumu inkar etme anlayışına sahip bir insan değilim. Ne yapıyorsak, inanarak yaparız, ne söylüyorsak da arkasında durarak söyleriz. Öyle eğilip bükülerek, omurgasız bir şekilde bir şeyi sürdürmenin hesabı, gayreti içerisinde olmadım, olmam.

*11 yıllık şu yönetimde AK Parti iktidarı kimin yaşam tarzına müdahale etti? Kimin yaşam tarzına karıştı? Eğer bu ülkede birileri zulme uğradıysa, o muhafazakâr kesimdir ve acımasızca bu yapılmıştır.

*Biz, kızların, erkeklerin devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmedik, etmiyoruz. Bazı gazeteler şöyle yazmış, köşe yazarları böyle yazmış, ne yazarlarsa yazsınlar, dünyada eğitim psikolojisinin içerisinde bunun verimlilik açısından hiçbir zaman izahı yapılamaz.

* Biz burada kesinlikle müdahil olduk ve şu anda yurtlarımızda bu şekilde kızlarımızın erkek öğrencilerle ayrıştırılması çalışmalarını hızla devam ettiriyoruz.

*Buralarda güvenlik güçlerimize, emniyetimize, valiliklerimize gelen istihbari bilgiler var. Bu istihbari bilgilerden hareketle de valiliklerimiz bu durumlara müdahele ediyorlar. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Niye bundan birileri rahatsız oluyor?

*Bazı köşe yazaları inadına bu tür şeyleri yazıp çizecekler diye, kusura bakmasınlar biz bu ihbarları bir kenara atamayız ve valiliklerimiz de emniyet teşkilatımız da bu tür ihbarları değerlendirir ve bunların üzerine gider.

*Peki bunlar nerelerden geliyor? Aynı apartmanın içerisinde daire komşuları bu tür şeylerin ihbarını yapıyor. Çünkü buralarda nelerin olduğu belli değil. Karmakarışık, her tür şeyler olabiliyor.

*Ondan sonra anneler babalar feyat ediyor ‘devlet nerede’ diye. Devletin burada olduğunu anlatmak için bu adımlar atılmaktadır ve atılacaktır. Bunlara da kusura bakmasınlar, bir muhafazakâr demokrat iktidar olarak bizler müdahil olmak durumundayız.

DÜZENLEME YAPARIZ

*Fin­lan­di­ya, İs­veç ve Po­lon­ya­’yı kap­sa­yan zi­ya­re­ti ön­ce­si Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı­’n­da so­ru­la­rı­ ce­vap­la­yan Er­do­ğan, ka­rı­şık ka­lı­nan yurt­la­rın mı yok­sa ev­le­rin mi de­ne­ti­mi­nin ya­pı­la­ca­ğı so­ru­su­na, ka­rı­şık ev­ler­le il­gi­li bir­çok şi­ka­yet gel­di­ği­ni be­lirt­ti. Bir ga­ze­te­ci­nin “A­ma bu­ra­lar ki­şi­le­rin özel ev­le­ri­” söz­le­ri üze­ri­ne Er­do­ğan şun­la­rı söy­le­di: “Ki­şi­le­rin özel ev­le­rin­de kız ve gen­cin ay­nı ev­de kal­ma­sı ne den­li uy­gun ola­bi­lir? Kı­zı­nı­za, oğ­lu­nu­za böy­le bir şe­yi siz uy­gun bu­lu­yor mu­su­nuz? Uy­gun bu­lu­yor­sa­nız siz, ha­yır­lı ol­sun. Ya­sal dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa ya­sal dü­zen­le­me­yi de ya­pa­rız. Va­li­lik­le­rin bu ko­nu­da ini­si­ya­tif­le­ri var­sa ini­si­ya­tif kul­lan­ma­sı ge­re­kir. Çün­kü bu­nun be­de­li ya­rın kar­şı­mı­za çok fark­lı şe­kil­de ge­le­bi­li­r.”

1.5 yıl sonra göreceğiz

Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Aziz Yıldırım’ın vaatlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Kulüplerle ilgili söylemde bulunmam söz konusu değil. Fenerbahçe camiası takdirini bu yönde kullanmıştır. Bana düşen sadece hayırlı olsun demektir. Vaatlerin ne denli temelinin olup olmadığını 1,5 yılda Fenerbahçe camiasıyla birlikte göreceğiz” dedi.

Valiliklere verilmiş talimat yok

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere bu konuyla ilgili bir genelge veya emir yazısı gitmediği anlaşıldı. BUGÜN’ün ulaştığı valilikler kendilerine bu konuda bir yazı gelmediğini ifade ederek, kızlı erkekli kalınan evlere ancak kimlik bildirim kanununa göre adres bildirimi yapılmamışsa kabahatler kanunundan işlem yapılabileceğini beyan ettiler. İstanbul Valiliği de kendilerine bu konuda ulaşan herhangi bir istihbari bilginin olmadığını ve bu yönde herhangi bir öğrenci evine müdahalenin söz konusu olmadığı açıkladı.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ