1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Basit Usul nedir? Şartları nelerdir?
Basit Usul nedir? Şartları nelerdir?

Basit Usul nedir? Şartları nelerdir?

Basit Usul nedir? Şartları nelerdir?

A+A-

Gelir vergisine tabi olan her ticaret ve sanat erbabı,elde etmiş olduğu kazancın tespiti usulüne göre ya basit usulde  vergi verir yada gerçek usulde vergi verir. Gerçek usule tabi mükellefler için ilerleyen yazılarımızda önemli konulara değineceğimizi şimdiden belirterek,bu yazımızda basit usul olmanın şartları ile ilgili merak edilen bazı  hususları ele alacağız. Öncelikle basit usulde ticari kazancın tanımını yapmak gerekirse,basit usulde ticari kazanç;bir hesap dönemi içerinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki farktır.Basit usule tabi olmanın genel ve özel olmak üzere iki şartı vardır.

 

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

 

Basit Usul Nedir? Şartları Nelerdir?

 

1.Kendi işinde devamlı olarak çalışmak veya bulunmak.Mükellefin hastalık,seyahat,ihtiyarlık,askerlik,tutukluluk gibi hallerde geçici olarak işinin başında bulunmaması bu şartı bozmaz.

 

2.İş yeri kirasının belirli bir sınırı aşmaması gerekir.Bu sınır,büyükşehir belediyeler için 6.300 TL,diğer yerler için 4.200 TL’dir.

 

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

 

Basit Usul Nedir? Şartları Nelerdir?

 

1.Basit usul mükelleflerin, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işleyerek satmaları halinde yıllık alım tutarları 88.000 TL’yi geçmemelidir. Bunları satmaları halinde ise yıllık satış tutarı 126.000 TL’geçmemelidir.

 

2.Malları olduğu gibi veya işleyerek satan mükelleflerin dışında kalan işlerle uğraşan mükellefler için yıllık gayri safi iş hasılatının 42.000 TL’yi geçmemesi gerekir.

 

3.Yukarıda yazılan işlerin birlikte yapılması halinde,yıllık satış tutarı ve iş hasılatı toplamının 88.000 TL’yi geçmemesi gerekir.

 

Basit Usulun Gerçek Usule Göre Kolaylıkları

 

Basit usulde vergilendirilen mükelleflere gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı olarak bazı kolaylıklar sağlanmıştır.Bu ayrım iş hacmi küçük olan basit usul mükellefler açısından oldukça avantajlı bir durumdur.Bu kolaylıkların bazıları aşağıda sıralayacak olursak:

 

-Gerçek usul gibi deftere tabi değiller. Yani defter tutmazlar.

 

– Stopaj vermezler.

 

-Katma değer vergisi vermezler.

 

-Kazancın tespitinde amortismana tabi alış ve satışlar dikkate alınmaz.

 

-Kullandıkları belgelerin kayıtları esnaf ve sanatkarlar odası tarafından tutulur.Yani muhasebeciye gerek yoktur.İsteyen mükellef kendi kaydını kendisi tutabilir veya muhasebeci tutabilir.

 

Basit Usulden Yararlanamayacak Olan Mükellefler

 

1.Kollektif şirket ortakları ve komandit şirketlerin sadece komandite ortakları

 

2.İkrazat dediğimiz borç para verme işleriyle uğraşanlar.

 

3.kuyumcular gibi değerli eşya satanlar.

 

4.İnşaat işleriyle uğraşanlar

 

5.Sigorta ve reklam şirketleri

 

6.Emlak işleriyle uğraşanlar.

 

7.Maden işletmeleri,taş ve kireç işletmeleri.

 

8.Nakliyeciler.

 

Maddeler halinde sayılan bu mükellefler dışında Bakanlar kurulu hangi mesleklerin basit usule tabi olup olamayacağına karar verebilir.

 

Basit usulle ilgili bilmeniz gereken diğer konulara tekrar değineceğimizi belirterek,www.gib.gov.tr adresinden detaylı kanun maddelerine ulaşabilirsiniz.