1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Başörtülü avukata Danıştay'dan vize
Başörtülü avukata Danıştay'dan vize

Başörtülü avukata Danıştay'dan vize

Danıştay, avukatların başları açık görev yapacağına dair düzenlemeyi durdurdu.

A+A-

Avukatların kamu görevlisi değil, serbest meslek sahibi olduklarını vurgulayan Danıştay, "Dava konusu kural dayanağı kanuna aykır" dedi.

Danıştay 8.Dairesi, Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kurallarında yer alan avukatların ‘başları açık’ görev yapacaklarına ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Avukat kimliğinin yenilenmesi için yaptığı başvuru, başörtülü fotoğraf verdiği gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği’nce reddedilen başörtülü bir avukat, TBB meslek kurallarının 20.maddesinin iptali istemiyleDanıştay’da dava açtı. Davayı görüşen 8.Daire, 20. maddedeki “Avukat ve stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarakmahkemelerde görev yaparlar’’ düzenlemesindeki “başları açık’’ ibaresinin yürütmesini oy çokluğu ile durdurdu.

Gerekçede dava konusu madde ile avukatlık mesleğinin bir serbest meslek olduğu konusu değerlendirmeksizin, sadece yürütülen hizmetin kamuhizmeti olduğundan bahisle kamu görevlilerinin uymakla yükümlü olduğu yürürlükteki mevzuat hükümleriyle getirilen kurallara benzer nitelikte bir uygulama yapılarak bu kuralların serbestmeslek icra eden avukatlar açısından da geçerli hale getirildiği kaydedildi.

DAYANAĞI YOK

Avukatlığın, sunulan hizmet açısından bir kamu hizmeti, mesleki faaliyet olarak ise serbest meslek olduğu ifade edilen gerekçede, “Bu bakımdan mesleğin kendine özgü kuralları bulunduğundan avukatlık mesleği Anayasa’da yapılan kamu görevlisi tanımı içinde de değerlendirilmemektedir.

Aksine bir yaklaşımla yürütülen hizmetin kamu hizmeti olmasından hareketle kamu görevlilerinin tabi olduğu kurallara tabi kılınması mesleğin niteliği ve gerekleriyle örtüşmeyecektir” denildi. Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temelhakve özgürlüklerin ancak bu maddelerde belirlenen sebeplerin varlığı halinde özlerine dokunulmaksızın ve bu sebeplere dayalı olarak kanunla kısıtlanabilmesinin mümkün olduğu vurgulanan gerekçede, “Dava konusu edilen maddede dayanağı kanunda yer almayan bu ibareye yer verilmek suretiyle kanunun amacını aşan nitelikte bir düzenleme yapılmıştır” ifadesine yer verildi.

SINAVDA DA YASAK YOK DEMİŞTİ

Yakın zamanda Danıştay, Açık Öğretim sınavı "Peruğu kulağını göstermiyor" denilerek iptal edilen Gülsüm Coşkun'un mağduriyetini giderecek bir başörtüsü kararına daha imza atmıştı. 2008'de yaşanan olay Coşkun tarafından Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nde yargıya taşınmış ve mahkeme, "Hukuka aykırılık yok" diyerek uygulamayı savunmuştu. İdare mahkemesinin bu kararını Danıştay, "Yükseköğrenim hakkının özü zedeleniyor" diyerek düzeltmişti. Danıştay 8. Dairesi, Anayasa'nın "Eğitim ve öğrenim hakkı" başlığını taşıyan 42. maddesinde kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağına atıf yapmıştı.

'HAK VE HUKUK TECELLİ ETTİ'

Danıştay'ın avukatlara mahkemelerde başı açık girme zorunluluğunu kaldıran davayı İstanbul Barosu avukatlarından Figen Şaştım'ın açtığı ortaya çıktı. BUGÜN'ün ulaştığı Şaştım, başörtüsü yasağını TBB ve baroların dayattığını kaydetti. Şaştım, "Anayasa ve yasalarda yasaklanmayan bir konu meslek kuralı olarak düzenlenemez.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince duruşma düzenini belirleyen hakimdir. Baro burada devreye girerek hakimin yetkisini gasp ediyordu. Danıştay kararını başörtüsü yasaklarını delmek anlamında önemsiyorum. Danıştay, adaleti, hakkı ve hukuku tecelli ettiren bir karara imza attı. Özgürlükçü ve demokrat hakimlerin duruşmalara başörtülü katılma konusunda sorun çıkaracaklarını zannetmiyorum" dedi.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ