1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Batıdaki iş beğenmiyor doğudaki iş bulamıyor
Batıdaki iş beğenmiyor doğudaki iş bulamıyor

Batıdaki iş beğenmiyor doğudaki iş bulamıyor

Batıdaki iş beğenmiTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin yaptığı araştırma, işsizlerin en fazla teknoloji yoğun sektörlerde mesleki eğitim aldığını, ‘tarım ve hayvancılık’ eğitimlerine ise ilgi göstermediğini ortaya koydu.yor doğudaki iş bulamıyor

A+A-

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Beceri ‘10 Projesi” kapsamında firmaların eleman talepleri ile bu talepleri karşılamaya aday işsizlerin meslek edindirme kurslarına başvurularını analiz etti.

Elektrik-elektronik

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan’ın “Türkiye’de Ara Eleman Arzı ve Talebinde Sektörel ve Bölgesel Dengesizlikler” başlıklı çalışması, işsizlerin en çok rağbet ettiği kursların elektrik, elektronik, makine ve beyaz eşya sektöründe olduğu görüldü. Bu alandaki kurslara sektördeki firmaların talep ettiği eleman sayısının 2,1 katı kadar işsiz başvuru yaptı. Aynı şekilde ‘enerji üretimi ve işletme’de 1,7 kat, ‘otomotiv ve taşımacılık’ta 1,4 kat, ‘inşaat ve çimento’ sektöründe 1,4 kat ‘ağaç ürünleri ve mobilya’da da 1,1 kat işsiz meslek edindirme kursu başvurusunda bulundu.

6,5 katı talep geldi

Araştırmaya göre Bitlis, Hakkari, Muş ve Van kurs talebinin en yüksek olduğu iller oldu. Bu illerde işyerlerinin kursiyer talebinden 6,5 kat fazla işsiz kurs görmek için başvuru yaptı. Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde de talebin 5,3 katı işsizden başvuru geldi. Araştırma, GAP’ın önemli ölçüde istihdam yarattığı halde bu bölgedeki işsizlerin meslek kurslarına ilgi göstermediğini, Batı illerindeki işsizlerin ise işi beğenmediğini ortaya koydu.

Bu mesleklere ilgi çok az oldu

Araş­tır­ma­ya gö­re iş­siz­le­rin en il­gi­siz kal­dık­la­rı mes­lek kurs­la­rı­nın ba­şın­da ise ‘ta­rım ve hay­van­cı­lı­k’ ge­li­yor. Bu sek­tör­de­ki fir­ma­la­rın ta­lep et­ti­ği kurs me­zu­nu ele­man sa­yı­sı­nın sa­de­ce yüz­de 10’u ka­dar iş­siz, ta­rım ve hay­van­cı­lık ala­nın­da mes­le­ki kurs gör­mek için baş­vu­ru­da bu­lun­du. ‘Gı­da ve içe­ce­k’ sek­tö­rün­de fir­ma­la­rın ta­lep et­ti­ği­nin yüz­de 20’si ka­dar iş­siz kurs gör­mek için baş­vu­rur­ken, bu oran ‘ma­den­ci­li­k’­te yüz­de 40, ‘teks­til ve ham­mad­de­le­ri­’ sek­tö­rün­de yüz­de 70, ‘de­mir, çe­lik ve me­tal sa­na­yi­si­’ sek­tö­rün­de yüz­de 90 ol­du.

 BUGÜN GAZETESİ