1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bu yasa hemen herşeyi etkileyecek
Bu yasa hemen herşeyi etkileyecek

Bu yasa hemen herşeyi etkileyecek

Zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden inşası,..

A+A-

Zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden inşası, Kanal İstanbul, 15 bin polis alınması ile ilgili konularda düzenlemeler içeren kanun yürürlüğe girdi.

65 yaş üstü kişilere maaş bağlanmasına ilişkin kanun değişikliği  dün resmigazete yayınlandı. Ancak yasa ile tasarı arasında farklılık bulunuyor. Tasarı halindeyken maaş bağlanacak kişilerin aile fertlerine değil, eşinin gelirine bakılarak maaş bağlanacağı belirtilen yasanın, yapılan değişiklikle keyfi uygulamaya açık olduğu belirtiliyor. Diğer bir deyişle 65 üstü maaş almak kolaylaşmadı.

 

MUHTAÇLIK BELGESİ SORUN YARATACAK

 

Eski ve yeni yasada 65 yaş üstü maaş alabilmek için ‘muhtaçlık’ belgesine ihtiyaç duyuluyor. Yeni yasaya ek olarak kendisinin ve eşinin gelirine bakılması hükmü bulunuyor.

 

Ancak burada sorun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınması gereken ‘muhtaçlık’ belgesi. Yeni yasada da yer alan muhtaçlık belgesini alabilmek için aile fertlerinin gelir düzeyine bakılıyor. Yani muhtaçlık belgesi alabilmek için kişinin birlikte yaşadığı eşi ve çocuklarının geliri etkili oluyor.

 

Bununla birlikte her ne kadar yeni yasada eşinin gelirine bakılacağı yer alsa da, muhtaçlık belgesi istenildiğinden, kişinin 65 yaş üstü maaş alması zorlaşıyor.

 

EŞİ ASGARİ ÜCRET ALANA MAAŞ YOK

 

Yeni yasayı değerlendiren uzmanlar, Kaymakamlıklara bağlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın muhtaçlık raporunun yeterli mal ya da geliri olmayan, çalışabilir durumda ve bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, yaşlı, sakat, yatalak hastalar ve dul ve çocuklu bayanlara verildiğini, böylece evinde geliri olan çocuğuyla oturan kimselere ya da eşi asgari ücret gelirli olan kişilere bu maaşın bağlanmasının zor olduğunu belirtiyor.

 

KEYFİ UYGULAMAYA AÇIK

 

Uzmanlara göre, yeni yasa keyfi uygulamalara açık. Bu nedenle 65 yaş üstü maaşına eşinin gelirinin asgari ücretin altında olanların başvurup alamaması durumunda itiraz yoluna giderek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuru yapması gerekiyor.

 

YENİ YASA

 

Yeni yasayla ilgili bugün Resmi Gazete’de yayınlanan metin şöyle;

 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigorta olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

 

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suresiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3′ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.

 

65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.