1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Burhan Kuzu: Başbakan'a 2 bin kişilik liste verildi
Burhan Kuzu: Başbakan'a 2 bin kişilik liste verildi

Burhan Kuzu: Başbakan'a 2 bin kişilik liste verildi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’dan itiraf gibi açıklamalar geldi. Kuzu, Twitter hesabından Başbakan’a 2 bin kişinin fişlendiğini ortaya koyan bir istihbarat raporunun sunulduğunu yazdı.

A+A-

İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından hükümet içerisinde dillendirilmeye başlanan çete, örgüt ve paralel devlet söylemlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Konunun bir rapor halinde Başbakan Erdoğan’a sunulduğu anlaşıldı.

AK Parti’nin hukukçu kurmaylarından, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Başbakan Erdoğan’a bir istihbarat raporu sunulduğunu açıkladı. Bu bilgiyi resmi Twitter hesabından paylaşan Kuzu,”Başbakan’a sunulan raporda 2 bin rütbeli emniyetçi, akademisyen, bürokrat, hakim, savcı, basın mensubu, işadamı var. Örgütün şifresi aralarında” diye yazdı.

SAVCILARA AĞIR ELEŞTİRİ

Kuzu ayrıca, “Başbakan’a sunulan istihbarat raporunda, devlet içindeki paralel yapının planı detaylarıyla yer aldı. 42 ilde yapılacak ‘Cadı Avı’ engellendi” ifadelerini kullandı. HSYK’nın adli kolluk yasası konusundaki açıklamasını da eleştiren Kuzu, “HSYK açıklaması açıkça yargıya müdahaledir. İki pırpırlı kollukla, hukuk tanımayan birkaç savcı ülkeyi dinamitledi. HSYK da tahrip gücü oldu” dedi.

UÇAK BENZETMESİ

Türkiye’yi bir uçağa benzeten Kuzu, “Son operasyon pilota saldırı: Ey insanlıktan nasibini almamış vicdansızlar! Unutmayın ki hepimiz pilotuna saldırdığınız o uçaktayız” ifadesini kullandı. Şunları dile getirdi: “Son komploların varlığı, Türkiye’nin yarım asırdır içindeki bir kısım ulusalcı çeteleri, jakoben dayatmacıları ve darbecileri unutturmasın!”

Tweetlerinde Ahmet Arif’in 33 kurşun şiirinden “Vurun ulan vurun ben kolay ölmem” dizesine de atıfta bulunan Kuzu, “Hedef Sayın Başbakan, vurun haydi vurun kahbeler...” dedi.

‘Tweetleri yazarken ne içtin?’

Yol­suz­luk ope­ras­yo­nu ile il­gi­li ‘ma­su­mi­yet ka­ri­ne­si­’ ha­tır­lat­ma­sı ya­pan Ku­zu, “Ba­zı­la­rı­na laf an­lat­mak çok zor. Di­ye­cek­si­niz ki yol­suz­luk ya­pan­lar var, teo­rik ola­rak bun­lar her za­man ile­ri sü­rü­le­bi­lir. Yar­gı­yı bek­le­ye­lim. Suç teş­kil eden ne var­sa üs­tü­ne gi­dil­me­si ge­re­kir. He­pi­miz bu­na yar­dım­cı ol­ma­lı­yız. An­cak bu­nu, hu­ku­ku si­ya­se­te araç yap­ma­dan yap­ma­lı­yız. Yar­gı­la­ma­nın so­nun­da va­rıl­ma­sı ge­re­ken nok­ta­ya en ba­şın­da va­rır­sak, ma­su­mi­yet ka­ri­ne­si­ni yok ede­ri­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ku­zu, ken­di­si­ne Twit­ter üze­rin­den atı­lan “ne iç­ti­ği­ne­” iliş­kin me­saj­la­ra da “T­we­et­le­ri­mi ya­zar­ken ‘ne iç­ti­ği­m’ ba­ya­ğı bir me­rak ko­nu­su ol­muş. Çay­ku­r’­un si­yah ça­yı­nı içe­rim. At­tı­ğım an­lam­lı twe­et­ler­den bel­li ol­mu­yor mu­” ya­nı­tı­nı ver­di.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ