1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Bütçedeki açık 3,2 milyar lira!
Bütçedeki açık 3,2 milyar lira!

Bütçedeki açık 3,2 milyar lira!

Devletin ekim ayı bütçesi, faiz hariç giderlerdeki yüzde 9,8’lik artışla açık verdi.

A+A-

Maliye Bakanlığı, ekim ayıyla ilgili merkezi yönetim bütçe sonuçlarını dün açıkladı.Ekimde, geçen yılın aynı ayına göre bütçe giderleri yüzde 4,5 artarak 33,2 milyar liraya, gelirler yüzde 9,8 artarak 30 milyar liraya çıktı.

328 milyar harcadık

Bütçe, yüzde 28’lik düşüşle 3,2 milyar lira açık verdi. Faiz dışı denge de 761 milyon lira açık şeklinde oluştu. Yine ekimde, vergi gelirleri yüzde 7,4 artışla 26 milyar lira, faiz giderleri ise yüzde 35 düşüşle 2,4 milyar lira.

Faiz hariç giderler ise yüzde 9,8 artışla 30,8 milyar lira oldu. Yılın ilk 10 ayında ise bütçe giderleri yüzde 13,1 artışla 327,7 milyar lira, gelirler yüzde 18,1 artışla 320,1 milyar lira oldu. Bütçe 7,7 milyar lira açık verirken, faiz dışı fazla 38,6 milyar liraya yükseldi. Yine ilk 10 ayda vergi gelirleri yüzde 17,7 artışla 266,3 milyar liraya çıkarken, faiz giderleri de yüzde 6,6 artışla 46,2 milyar liraya yükseldi.

Aftan 24,3 milyar lira

Öte yandan 31 Ekim itibarıyla, af düzenlemesi olarak bilinen 6111 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 24 milyar 264 milyon liraya ulaştı.

Güçlü mali duruş

So­nuç­la­rı de­ğer­len­di­ren Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, glo­bal pi­ya­sa­lar­da risk al­gı­sı­nın art­tı­ğı bir dö­nem­de ser­gi­le­nen güç­lü ma­li du­ru­şun Tür­ki­ye­’yi şok­la­ra kar­şı di­renç­li kı­lan en önem­li fak­tör ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ