1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. CHP'nin çözüm süreci raporu
CHP'nin çözüm süreci raporu

CHP'nin çözüm süreci raporu

CHP’nin Doğu ve Güneydoğu illerini gezen milletvekili heyetinden çözüm sürecine ilişkin çarpıcı tespitler geldi. KCK’nın şehirlerde milis yapılanmasını güçlendirdiğini belirten Gaziantep Milletvekili Şeker, “Sokak eylemlerinin başlayacağı beklentisi çok y

A+A-

PKK’nın geri çekilme sürecini durdurduğunu açıklamasının ardından çözüm sürecinde yaşanan sıkıntı, demokratikleşme paketiyle aşılmaya çalışılırken CHP’nin bölge araştırmaları; KCK’nın şehirlerde eylem için ‘beklemeye’ geçtiğini ortaya koydu. Güneydoğu’ya üçüncü heyetini gönderen, ayrıca bölge ile farklı bilgi kanallarını açık tutan CHP’nin ulaştığı bilgiler arasında, KCK’nın başta bölge olmak üzere İstanbul, İzmir ve Ankara gibi önemli illerde örgütlenmesini tamamladığı, sokak eylemleri için hazır hale geldiği tespiti yer alıyor.

SESSİZLİK HAYRA ALAMET DEĞİL

Bölgedeki parti heyetinde yer alan CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, resmi ve sivil kişi ve kurumlarla yaptıkları görüşmelerle ilgili olarak BUGÜN’ün sorularını yanıtladı. Şeker “PKK’nın geri çekilme sürecinin durması ile ilgili bölgede ciddi kaygılar yaşanıyor. Yeniden cenazelerin ve şehit haberlerinin geleceği endişesi yaşanıyor. Özellikle demokratikleşme paketi ile ilgili gelişme yaşanmazsa ciddi sıkıntılar olacak gibi. İnşallah yaşanmaz ama kıyamet öncesi sessizlik var. Sokak eylemlerinin başlayacağı beklentisi çok yüksek. Vatandaş, sessizliğin hayra alamet olmadığını söylüyor” dedi.

SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİ

KCK’nın eğitim boykotu çağrısına dikkat çeken Şeker, “Hakkâri’de BDP’nin, daha doğrusu PKK’nın çok ciddi bir gücü var. Korkudan olabilir ya da başka nedeni olabilir. Ancak beklentiler karşılanmazsa, vatandaşlar kitlesel olarak boykotlara ve eylemlere katılacak. Bu nedenle iktidar bir an önce demokrasi paketi ile ilgili adım atmalıdır” dedi. Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü: “PKK, geri çekilme sürecinde ancak KCK yapılanması, şehir milis yapılanmasını oluşturmuş durumda. Dağdan 5-6 bin insanın gittiği söyleniyor ancak diğer organizasyon şehirde. Örgüte ciddi katılım olduğu yönünde bilgiler de var. Şehir yapılanmaları daha güçlendiği için önceki gibi askerle çatışmalar beklenmiyor. Askerle çatışmadan çok, olaylar şehirde itaatsizlik eylemine dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Öcalan’a af talebi

CHP’li Şeker, bölge halkının öncelikli taleplerini şu şekilde sıraladı:

*Öcalan ile ilgili genel af ya da ev hapsi uygulamasına geçilmesi.

*Anadilde eğitim hakkının anayasal güvence altına alınması.

*KCK tutuklularının serbest bırakılması.

*Seçim barajının kaldırılması ya da düşürülmesi.

*Faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu kurulması.

*Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik.

Beklenti düzeyi yüksek

Ulu­de­re­’de bu­lun­duk­la­rı­nı be­lir­ten Meh­met Şe­ker, “Sü­reç­ten ön­ce PKK, 20-30 yer­de dur­du­rup kim­lik so­ru­yor­muş. Şu an­da böy­le bir du­rum söz ko­nu­su de­ğil. Bu­ra­da ne as­ker var ne PKK’­lı. Va­tan­daş da bu ge­liş­me­den mem­nun. An­cak tüm böl­ge­de göz­ler, de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­tin­de. Tan­si­yo­nun düş­me­si için bek­len­ti­le­rin ve ta­lep­le­rin bir bö­lü­mü­nü kar­şı­la­mak ge­re­kir. Bu nok­ta­dan son­ra ge­ri dö­nüş, söz ko­nu­su ola­maz. Cid­di bek­len­ti­ler var. Hü­kü­met bek­len­ti dü­ze­yi­ni çok yük­selt­miş du­rum­da­” di­ye ko­nuş­tu.

Levent Gök: Güvensizlik var

Mardin’de temaslarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bölge insanının tamamına yakını, hükümete güvensiz. Hükümetin süreçle ve demokratikleşme paketi ile ilgili bilgileri kamuoyuyla ve muhalefet partileriyle paylaşmadığı görüşünü dile getiriyorlar. PKK’nın geri çekilme süreci ve KCK’nın eylem hazırlığı ile ilgili ciddi kaygıları var. En önemli talepleri anadilde eğitim, seçim barajının düşürülmesi, KCK tahliyeleri, TCK ve TMK’da bu yönde değişiklik gerçekleştirilmesi.”

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ