1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Emekliler Toki’den nasıl ev alır?
Emekliler Toki’den nasıl ev alır?

Emekliler Toki’den nasıl ev alır?

Başvuru şartları nelerdir?

A+A-

Emekli vatandaşlarımızı Toki’nin konut edindirme programı kapsamında, TOKİ olarak 2 yöntem ile konut Alabilirler

 

Doğrudan İdare Uygulaması olan, yapılmakta olan veya yapılmış veya proje aşamasında olan konutlardan emekli vatandaşların % 25 konut kontenjanı bulunmaktadır.

Emeklilerimizin talepleri doğrultusunda, uygun olan alanlarda  Toki yeni konut projeleri oluşturarak.

 

Doğrudan İdare Uygulaması Olan Projeler

 

TOKİ tarafından Alt Gelir Grubu projelerinde satışa sunulan konutların %25’i Emekli vatandaşlara ayrılır.

TOKİ web sitesinde ve Basın Yayın organlarında satışın yapılacağı il ve projeye dair satış şart ve koşulları ilan edilir.

Başvuru şartlarına uygun olan emekliler, başvuruların yapılacağı Banka Şubesine, kimlik belgesi ve Emekli olduğunu gösteren belge ile müracaat edilir.

Başvuru bedeli olarak Banka Şubesine 500 veya 1.000 TL yatırılır ve Emekli Kategorisi Başvuru Formu doldurulur.

İlan edilecek tarihte Noter huzurunda Kura çekilişi yapılır. Emekli Kategorisi’nden konut çıkmazsa, kalan başvuru sahipleri ikinci bir şans olarak, Diğer Vatandaşlar kategorisinden tekrar kuraya tabi tutulur.

Kurada konut çıkmışsa, başvuru sahibi emekli ilan edilen süreler içerisinde sözleşme imzalamak için Banka Şubesine gider.

 

Emeklilerin Talebi İle Oluşturulan Projeler

 

Gelen talepler Valilikte toplanarak TOKİ’ye bildirilir. İl Valiliği tarafından önerilen ve Toki tarafından uygun görülen arsa/arsalar üzerinde gerekli çalışmalar başlatılır.

Projede teknik, mali ve idari koşulların oluşmasını takiben, emeklilere dönük konut projeleri yapımı başlar.

Proje aşaması sözleşme için gerekli aşamaya ulaşıldığında, hak sahibi emekliler, ilgili banka şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalar.

 

Toki Alt Grubu Konut Başvuru Şartları Nelerdir ?

 

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması,

Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.700 TL olarak uygulanmaktadır.),

Başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli olması (Emeklinin vefat etmesi durumunda, vefat eden emeklinin yalnızca dul eşi başvuruda bulunabilir)

Eşlerden her ikisinin de emekli olması durumunda, yalnızca birinin başvuruda bulunması,

gerekmektedir.

 

Sözleşme Sırasında İbraz Edilecek Belgeler Nelerdir ?

 

Kura sonucunda hak sahibi olanların aşağıda belirtilen belgeleri sözleşme imzalama aşamasında ibraz etmeleri gerekmektedir:

 

İl/ilçe  Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve  adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge

İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığına dair belgeyi ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200 TL  (İstanbul ilinde gelir şartı 3.700 TL olarak uygulanmaktadır) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibinin, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

Toki Gerekli görürse bu belgelere ek olarak belgelerde isteyebilir.

 

Oturma Koşulu Var mı Konutu Ne Zaman Satabilirler ?

 

Emekliler Toki’den Nasıl Ev Alır Başvuru Şartları Nelerdir

 

Emekli kategorisinden hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

 

Sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup,  alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.