1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Emniyet'ten gazetecilere de yasak geldi
Emniyet'ten gazetecilere de yasak geldi

Emniyet'ten gazetecilere de yasak geldi

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun hemen ardından birçok ilde polis müdürlerinin görevden alındığı Emniyet’e ait hizmet binalarındaki basın odaları kapatıldı. Gazetecilere giriş yasağı getirildi.

A+A-

Görevden almalarla sarsılan Emniyet’te gazetecilere de yasak geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda Türkiye genelinde gazetecilerin Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarına giriş yasağı uygulanmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün emniyet muhabirlerine gönderdiği yazılı açıklama şöyle: “Genel Müdürümüzün talimatıyla, Türkiye genelinde yapılan uygulama çerçevesinde 22.12.2013 tarihi itibariyle basın mensupları Emni-yet Müdürlüğü hizmet binalarına giriş yapamayacaklardır. Herhangi bir gelişme veya basın açıklaması olduğu takdirde basın mensupları davet edilecektir. Vatan ve Gayrettepe hizmet binala-rında bulunan basın odasını kullanan basın mensuplarının anahtar ve giriş kartlarını teslim etmeleri rica olunur.”

EŞYALARI İÇERİDE KALDI

Emniyet’te ilk kez yaşanan yasak üzerine dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına giden gazeteciler polis tarafından geri çevrildi. Kapıda durdurulan habercilerin bazı özel eşyalarını almak için giriş talebi de geri çevrildi. Gazetecilere bu taleplerinin bugün karşılanacağı söylendi.

12 EYLÜL'DE BİLE YAŞANMADI

BA­SIN ÖZ­GÜR­LÜ­ĞÜ­NE MÜ­DA­HA­LE

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti: “Bu ka­rar, ga­ze­te­ci­le­rin hal­kın ger­çek­le­ri öğ­ren­me ve bil­gi­len­me hak­kı­nı en­gel­le­yen va­him bir ka­rar­dır. Ga­ze­te­ci­le­re ‘Bil­gi al­ma­ya­cak­sın, hal­ka du­yur­ma­ya­cak­sı­n’ di­rek­ti­fi ve­ril­mek­te­dir. İk­ti­dar ‘Han­gi bil­gi­yi ve­rir­sem onu du­yu­ra­cak­sın, araş­tı­rıp bil­gi al­ma hak­kın yo­k’ de­mek­te­dir. Ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne açık­ça mü­da­ha­le ve san­sür­dür. Bu ida­ri iş­le­min ge­ri alın­ma­sı­nı ve en kı­sa sü­re­de yan­lış­tan dö­nül­me­si­ni is­ti­yo­ruz.”

GERÇEKLERİ ÖRTME ÇABASI

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi: “Gazetecilerin emniyet binalarına girişinin yasaklanması halkın haber alma hakkına yönelik bir engellemedir. Yolsuzluk operasyonunda, bakan çocuklarının da tutuklanmasının ardından hükümet; polisleri, savcıları görevden almayı tercih etti. Gerçeklerin üstünü örtmeye çalıştı. Gazetecilerin emniyete girişinin yasaklanması da bu çabanın bir parçasıdır.”

SANSÜRCÜ UYGULAMA

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel: “Gündemin hırsızlık, yolsuzluk gibi son derece ağır ithamlarla meşgul olduğu bugünlerde yayımlanan genelge son derece manidardır. Sansürcü bir uygulamadır. 12 Eylül döneminde bile gazeteciler böyle bir uygulamaya maruz kalmadı. Türkiye’de böyle bir dönem yaşanmadı. Yasaklama kararını kınıyor, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyorum.”

BUGÜN GAZETESİ