1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir?
Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir?

Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir?

Kimler yararlanır?

A+A-

Bilindiği üzere ağır işlerde çalışan sigortalılar diğer sigortalılara göre erken emeklilik hakkına sahiptir.  Bunun sebebi ise çalıştıkları süreler için fiili hizmet süresi zammından faydalanmalarıdır.  Fiili hizmet süresi zammından kimler faydalanır,  şartları nelerdir? Fiili hizmet süresi zammı nedir?

 

Fiili hizmet süresi zammı nedir?

 

Fiili hizmet süresi zammı ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için yapılan bir düzenlemedir. Kanunda belirtilen işlerde çalışan sigortalılar çalıştıkları her yıl için hizmetlerine ekstra gün kazanırlar. İşte hizmetlerine eklenen bu süre fiili hizmet süresi zammı olarak nitelendirilir.

 

Fiili hizmet süresi zammından hangi işlerde çalışanlar faydalanır, hangi iş için kaç gün eklenir?

 

Fiili hizmet süresi zammından aşağıda belirtilen iş ve iş yerlerinde çalışan 4a SSK kapsamındaki ve 4C Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılar faydalanır. Fiili hizmet süresi zammından faydalanan işyerleri ve kapsamdaki sigortalılar ve eklenecek fiili hizmet süresi zammı  tablosu aşağıdaki gibidir.Aşağıdaki işlerde çalışılan her 360 gün için karşısında belirtilen gün sayısı kadar fiili hizmet zammı eklenir.

 

1) Kurşun ve arsenik işleri

 

Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar. (60 gün eklenir)

 

Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar. (60 gün eklenir)

 

Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar. (60 gün eklenir)

 

Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar. (90 gün eklenir)

 

2) Cam fabrika ve atölyeleri

 

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 60 gün olarak eklenir.

 

Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar,

 

Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar,

Ateşçilik işlerinde çalışanlar,

 

Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar,

Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar,

 

Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar,

 

Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar,

 

Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar,

 

Traş işlerinde çalışanlar,

 

Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar,

 

Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar,

Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar

 

3) Cıva üretimi işleri sanayii

 

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 90 gün olarak eklenir

 

Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar,

 

Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.

 

4) Çimento fabrikaları

 

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 60 gün olarak eklenir.

 

İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar,

 

Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar,

 

Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.

 

5) Kok fabrikalarıyla termik santraller

 

Aşağıdaki işlerin tamamı için Fiili Hizmet Süresi Zammı 60 gün olarak eklenir.

 

Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar,

 

Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.

 

Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar.

 

Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.

 

Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.

 

Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.