1. YAZARLAR

  2. Hasan Akyasan

  3. Hangi izanla hangi sıfatla?
Hasan Akyasan

Hasan Akyasan

Yazarın Tüm Yazıları >

Hangi izanla hangi sıfatla?

A+A-

Türk Tabipler Birliği'nin kuruluş amacı nedir? Türkiye halkının  sağlığını korumak, geliştirmek  ve herkesin  kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak, meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, tıp eğitiminin her alanında söz söylemek, hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek, mesleğin üyelerinin maddi manevi haklarını korumak... Kendini böyle  tanımlıyor. Peki Tabipler Birliği  ne yapıyor , "Savaş bir halk sağlığı sorunudur! '"  diyerek Zeytin dalı harekatını eleştiriyor !... Hangi izanla, hangi sıfatla böyle bir açıklama yapabiliyor, kuruluş amacının hangi maddesinde ,  ülkenin bekası için alınan  kararlara muhalefet hakkı var?...        Askerlerimizin canını  ortaya koyarak yaptığı mücadeleye saygısızlık var.Başındaki Türk  ibaresiyle , söylemleri , icraatları ne kadar örtüşüyor?...Cumhurbaşkanımızın  ifade ettiği gibi ; bu  meslek odalarından ziyade takoz  odalarının önündeki Türk ibaresi  acilen kaldırılmalıdır.Başında Türk yazıp,  amaçlarını  sıralarken , Türk halkı değil Türkiye halkları ifadesini kullanarak,  zaten hangi fikre hizmet ettiklerini , Türk kelimesinden ne kadar rahatsız olduklarını anlamamak mümkün değil!...Bakanlar kurulu kararıyla verilen bu Türk ibaresinin, aynı kararla kaldırılması toplum vicdanını  rahatlatacaktır.

      Barolar Birliği , Tabipler Birliği ,birlik kelimesinin ne anlama geldiğini unutarak , bünyelerindeki  bütün avukatlar,doktorlar adına görevleri dahilinde olmayan konularda  açıklama yapma hakkını  kendilerinde nasıl bulabiliyor???? Referandum sürecinde;  Barolar birliği  bir meslek kuruluşu gibi değil,adeta  muhalefet partisi gibi çalıştı... Basın bildirileri düzenledi, Hayır kampanyasının açıkça tarafı oldu...Avukatların kamuda, özelde yaşadığı  sıkıntılar, haciz sırasında pisi pisine öldürülen meslektaşları, 21.yüzyılda, hala  avukatlık sigortasının  hayata geçirilememiş olması,  üniversite ve staj eğitimi onların  ilgi  alanı değildi çünkü !....

        Doktorların,  özellikle uzmanlık döneminde yaşadığı sıkıntılar, çalışma sürelerinin uzunluğu , hasta sayısının  fazlalığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin  önlenmesi,  tabipler odasını ilgilendirmez,  çünkü onların  daha önemli konuları var !..Bu ülkenin değerlerine , dinamiklerine, en kutsallarına eleştirel bakış....Hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın  aldığı kararlara açıkça  muhalefet....En acısı da bu muhalefeti yaparken,bu birliklere mecburen kayıt olan üyeler adına ,; fütursuzca, onların düşüncelerini aksettirmeyen  beyanlar sunulması....

 

  "İlim ilim.bilmektir

    İlim kendin bilmektir

    Sen kendini bilmezsen

    Ya nice okumaktır....

 

    Vatan sevgisi, milli bilinç  ve ülkeni sonuna kadar savunacak  yürek olmadıktan sonra,  o nice okumaktır,   nasıl bir meslek kutsallığıdır !...

    Vatansever, devletinin  milletinin yanında avukatlar, doktorlar, bu meslek kuruluşlarının  içinde olmak zorunda bırakılmamalı...Acilen, meslek birlikleri konusundaki bu tekelleşme ortadan kaldırılarak , farklı birlikler oluşturulmasının önü açılmalıdır.

      "Baz bazla , kaz kazla , kel tavuk topal horozla"  misali ; kimse, ideolojisine uygun olmayan bir yapının içinde bulunmaya zorlanamaz... Kel tavuklar topal horozlarla  laf ebeliği yapadursun ,  asker ocağını  peygamber ocağı bilen   gerçek vatanseverler, mesleklerinin  gereğini  layıkıyla yapacaktır  elbet !...

Önceki ve Sonraki Yazılar