1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Her 4 gençten 3'ünde var
Her 4 gençten 3'ünde var

Her 4 gençten 3'ünde var

Yeni sürücüler trafikte ebeveynlerini rol model olarak görüyor. Her 4 gençten 3’ünde anne babaların sürüş alışkanlıklarının kötü etkisine rastlanıyor.

A+A-

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear ve Avrupa Sürücü Okulları Federasyonu (EFA) tarafından yürütülen araştırmaya göre kötü sürüş alışkanlıkları ebeveynlerden çocuklarına geçiyor. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 15 ülkede 6 bin 400 kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre ebeveynlerin kötü sürüş alışkanlıkları, genç sürücülerin yol güvenliği tutumlarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu sorun en az Polonya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti’nde görülürken; İtalya, Fransa, Avusturya ve İspanya’da ise oran oldukça yüksek. Rusya’da ise özel bir durum ortaya çıkıyor.

Ruslar’ı arkadaşları yakıyor

Eğitmenler Rusya’da ebeveynlerin çoğunluğunun (yüzde 72) çocukları için iyi bir örnek olduğunu düşünüyor. AB ortalamasındaki rakamlar arkadaş baskısının da gençlerin pervasızca sürüş eğilimi (yüzde 51) üzerinde büyük etkisi olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’de oran yüksek

Avrupa sürüş eğitmenleri arasında yapılan araştırma sonuçları, eğitmenlerin yaklaşık 4’te 3’ünün (yüzde 76) ebeveynlerin sürüş alışkanlıklarının genç sürücülerde kötü bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarıyor. Sürüş eğitmenlerine göre gençlerin ebeveynlerini rol model alma oranı Türkiye’de yüzde 86. Bu oran Belçika’da yüzde 62’ye kadar düşüyor. Yol güvenliğini evde çocuklara öğretme oranı AB ortalamasına göre yüzde 32 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 41’e ulaşıyor.

Evde eğitim şart olmalı

Sü­rüş eğit­men­le­ri, ebe­veyn­le­rin ço­cuk­la­rı­nın gü­ven­li bir sü­rü­cü ol­ma şan­sı­nı ar­tır­mak için ço­cuk­la­rı için olum­lu bir ör­nek oluş­tur­mak dı­şın­da, ev­de yol gü­ven­li­ği hak­kın­da ko­nuş­ma, ço­cuk­la­rı­nın ge­li­şi­mi­ni ilk el­den gör­mek için bir yol­cu ola­rak sü­rüş ders­le­ri­ne ka­tıl­ma ve tra­fi­ğe ka­pa­lı alan­lar­da pra­tik yap­ma­sı­nı sağ­la­ma gi­bi ço­cuk­la­rı­nın sü­rüş eği­ti­min­de da­ha bü­yük bir rol oy­na­ma­nın da öne­mi­ni vur­gu­lu­yor.

Ebeveynlere uyarı çağrısı

Sonuçları değerlendiren Goodyear Avrupa, Ortadoğu, Afrika Bölgesi (EMEA) Tüketici Lastiklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michel Rzonzef, “Deneyimli eğitmenlerden alınan kaliteli sürüş dersinin yerini herhangi bir şey tutamasa da, bu bulgular güvenli sürüş davranışlarını aşılamanın evde ve erken yaşlardan itibaren başlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu araştırmanın, yeni nesil bilinçli sürücüler yaratma konusunda ebeveynlere bir uyarı çağrısı olmasını umuyoruz” diye konuştu.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ