1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İdari para cezaları arttırıldı
İdari para cezaları arttırıldı

İdari para cezaları arttırıldı

Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde 2013 yılı için uygulanacak cezalarda...

A+A-

Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde 2013 yılı için uygulanacak cezalarda artışlar gelmeye devam ediyor. Enerji piyasasında doğalgaz, petrol ve lpg piyasası kanunlarında %7.8 oranında zam yapıldı.

2013'de enerji piyasasında uygulanacak idari para cezaları yüzde 7,80 oranında artırıldı...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasında 2013 yılında uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,80 oranında artırdı.

EPDK'nın ''Elektrik Piyasası Kanununun 11'inci Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği, Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanunun 9'uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği, Petrol Piyasası Kanununun 19'uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16'ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğlerde, EPDK'nın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunda ''idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4 Ocak 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir TL'nin küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz'' hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Maliye Bakanlığı'nın da 2012 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 7,80 olarak tespit ve ilan edildiği belirtilen tebliğlerde, enerji piyasasında da uygulanacak para cezalarının bu oranda artırılarak uygulanması gerektiği ifade edildi.

Buna göre, 1 Ocak 2013'ten itibaren Elektrik Piyasası Kanunun 11'inci maddesine göre, EPDK tarafından istenilen bilgileri yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verenlere, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edenlere 293 bin 55 lira, kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edenlere 366 bin 319 lira, lisans genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getirilmeyeceğinin saptanması halinde 439 bin 583 lira, lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans süresince lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi halinde 586 bin 111 lira, lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde 659 bin 375 lira, piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde 732 bin 640 lira idari para cezası verilecek.

Doğalgaz piyasası

Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre, eksik ve yanıltıcı bilgi verenlere, lisans veya sertifika genel esas ve yükümlülüklerinden herhangi birisini yerine getirmeyenlere 512 bin 848 lira, ilgili talimat ve tebliğlere aykırı hareket edenlere 439 bin 583 lira, lisans ve sertifika müracaatında gerçek dışı belge sunanlara iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunanlara 732 bin 640 lira, piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterenlere, lisans ve sertifikada aranan şartların baştan mevcut olmadığı saptananlara 879 bin 168 lira idari para cezası uygulanacak.


Petrol ve LPG piyasasında uygulanacak cezalar

Petrol Piyasası Kanunun 19'uncu maddesine göre, lisans almadan lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlara 879 bin 168 lira, lisans almadan hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ve bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması ve sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterenlere 366 bin 319 lira, kanunun getirdiği diğer yükümlülüklere uymayanlara da bin 463 lira ile 73 bin 263 lira arasında idari para cezası verilecek.

LPG Piyasası Kanunun ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddesine göre de lisans almadan faaliyette bulunanlara 732 bin 640 lira, lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ve bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemleri yapanlara 366 bin 319 lira, bunları ihlal eden sorumlulara 73 bin 263 lira, iki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adrese yapmayan bayilere 144 lira, kanunun getirdiği diğer yükümlülüklere uymayanlara da bin 463 lira idari para cezası uygulanacak.