1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. İş kazalarını bildirmeyen işverene ceza geliyor
İş kazalarını bildirmeyen işverene ceza geliyor

İş kazalarını bildirmeyen işverene ceza geliyor

İş kazalarını ve yapılan iş nedeniyle çalışanın meslek hastalığını SGK’ya bildirmeyen işverene para cezası geliyor...

A+A-

İş kazalarını ve yapılan iş nedeniyle çalışanın meslek hastalığını SGK’ya bildirmeyen işverene para cezası geliyor. Yeni para cezası ile sigortasız işçi çalıştırmaya engel olunması ve işçinin haklarının daha iyi takip edilmesi amaçlanıyor.

İş kazası ya da meslek hastalığını SGK'ya bildirmeyen işveren artık para cezası ödeyecek. Kamu işverenleri de bundan muaf değil.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'ndan önce, iş kazalarını SGK'ya bildirmeyen işverenler hakkında idari para cezası uygulanmıyordu. Yeni yasa işyerinde meydana gelen kaza olayını veya meslek hastalığını SGK'ya bildirmeyen işverene 2000 lira para cezası öngörüyor.

İş kazası bildirilecek

Ayrıca sağlık kuruluşlarının da iş kazası sonucu kendilerine müracaat eden kişileri SGK'ya bildirmeleri gerekiyor. Bu bildirimin yapılmaması halinde de yine 2000 lira para cezası uygulanacak.

30 günde ödenecek

Yukarıda tablo halinde verdiğimiz idari para cezalarına ilişkin tutanak ve raporlar Çalışma ve İş Kurumu (ÇİK) il müdürlüklerine iletilecek. ÇİK müdürü, söz konusu tutanak ve raporlara istinaden uygulanan idari para cezasını ilgiliye tebliğ edecek. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenecek.

Kamuya da ceza var

Yasada belirtilen ihlalleri yapan ister özel sektör olsun ister kamu sektörü olsun tamamına idari para cezası uygulanacak. Hatta tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları hakkında da idari para cezası uygulanabilecek.

Kapatma yerine durdurma

İş Kanununa göre bir işyerinde hayati tehlike oluşturan bir durum tespit edilirse işyeri kapatılabiliyordu. İSG Yasası ise işyeri kapatma yerine işin durdurulması yaptırımını öngörüyor.

Riskler incelenecek

İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulacak. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulacak.

Ücret devam eder

İşveren, altı iş günü içinde yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilecek. Ayrıca işverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılacak.

İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlü.

Küçük işyerlerine devlet desteği var

Bir işçinin bile çalıştığı işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamına girdiğini ifade ettik. Peki, kendi yağıyla kavrulmaya çalışan mahalle bakkalı, kasabı, manavı bir de işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına parayı nereden bulacak? İşte bu aşamada devlet desteği devreye giriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10'dan az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine maddi destek veya uzman desteği sağlayabilecek. Bakanlar Kurulu, 10 kişiden az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de bu destekten faydalanmasına karar verebilecek.

Sigorta bildirimi şart

Küçük işyerlerine verilen devlet desteği, iş kazası ve meslek hastalığı için toplanan primlerden finanse edilecek. Ancak İSG Yasası ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, yapılan ödemeler yasal faiziyle geri alınacak. Ayrıca bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamayacak. Yani kayıt dışı istihdama yönelen işverenler destekten mahrum bırakılacak.