1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. İSLAM DEVLETLERİ BUNU YAPMALI!
İSLAM DEVLETLERİ BUNU YAPMALI!

İSLAM DEVLETLERİ BUNU YAPMALI!

Recep Güngör yazdı...

A+A-

Binlerce masum insanın yaşam şansını elinden alan, binlercesinin de tüm düzenini alt üst eden terör, yaklaşık 35 yıldır Türkiye’mizin, ve çok daha eski olarak İslam coğrafyasının acı dolu dramı haline gelmiş,  getirilmiştir!

Bir insanlık suçu olan terörizm ve bunu oluşturan, büyüten ve yaşatan destekçileri ,  aslında Türk milletinin teröre  asla ve asla teslim olamayacağının, en az bizler kadar idraki içindedirler. Ancak buna rağmen Türkiye’nin hızını yavaşlatmak, burnunu sürtmek, iç karışıklığa sebep olmak için bu belayı ülkemizin başına sarmaktan imtina etmemişlerdir.

Türkiye geçmişte olduğu gibi,  özellikle de günümüz  konjonktüründe,  mazlum toplumların barınma, sığınma mekanı;  sessiz toplumların çığlığı olmuştur. Bilhassa son 14 yıldır, zalim emperyalistlerin  ve Haçlı zihniyetinin hiç  arzu etmediği; dik durmasını bilen, sesini yükselten, mevcut haksız dengeleri bozmaya çalışan bir Türkiye gerçeği  çok açık ve net biçimde kendini göstermiştir! Haçlı zihniyeti  ve kapitalizmin, Osmanlı’dan sonra sömürge haline getirdiği, tüm yer altı ve yer üstü kaynaklarına hakim olduğu, sınırlarını dahi kendilerinin belirlediği bir İslam coğrafyasının olduğu gerçeği de aşikardır!..

Bu coğrafyada istediği atı istediği şekilde oynatan Haçlı zihniyeti ve kapitalizmin çekindiği, tereddüt yaşadığı tek millet Türk Milleti ve Devletidir! Bu tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Dolayısıyla hedef Türk  Milleti ve Türkiye Cumhuriyetidir! Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti esir, sefil, rezil bir hale dönüştürülebilinirse, hedefteki İslam’ı haşa ayaklar altına alıp, ufaltmak da kolay olacaktır.

Özellikle 1908 yılından sonra yapılan zincirleme siyasi hatalar sonucu;  ne yazık ki Haçlı zihniyeti ve  emperyalist güçler;  bizlere ait olan  yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip olmuş, bununla da yetinmeyip egemenliğimize, siyasetimize, millet irademize, ekonomimize  küçümsenmeyecek şekilde hakim olmuştur!.. Konumlarını koruyabilme adına bunlara uşaklık yapan, tetikçilik yapan ,çanak tutan satılmış hainlerin varlığı, ülke içerisindeki durumu daha da zora sokmakta ve  güzel ülkemizin bir bölümünün terörize edilmesi temin edilmektedir. Yani hainler içeriden ve dışarıdan el ele vererek ‘diz çöktürme’ politikasına sürekli odun taşımaktadırlar.

İşte  tüm bu planlar ve el ele vermiş şer odaklarının  getirdiği sonuç; milletten  kopuk, milletini hakir gören, milletini ezen, milletini ve maneviyatını Haçlı zihniyetine peşkeş çeken, kardeşi kardeşe vurduran, terörizmin kucağına atan  bir tablo ortaya çıkarmıştır. Bu tablonun oluşumunda vahşi batının uşaklığını yapanların, dağlardaki yandaşları bu gün dahi her türlü terörist faaliyetlerini sivil ,asker, kadın, çocuk demeden gerçekleştirmekte;  kravatlı yandaşları ise bunlara her türlü desteği vermekte, hatta sırf  ‘millet iradesiyle yönetime gelmiş iktidar gitsin de ülkede iç savaş çıksın’ diyebilecek kadar vahşileşmiş bir tabloyla karşı karşıyayız!

Şu açık ve net bilinmelidir ki; Haçlı zihniyetinin İslam a ve İslam coğrafyasına hakim olma politikası, tarihlerinin kin ve intikam duygularının açık bir tezahürüdür. Ve şu da açık ve net olarak bilinmelidir ki; başta İslam coğrafyasındaki tüm İslam devletleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Türki Cumhuriyetleri olmak üzere; askeri, siyasi, ekonomik olarak büyük bir İslam birliğini hayata geçirmeden, Haçlı zihniyetinin terörize ettiği ve  Müslüman kanıyla buladığı İslam coğrafyasında,  güller açmasını kimse beklemesin!

Çözüm;  Haçlı birliğine, Haçlı ordularına, Haçlı siyasetine, Haçlı ekonomisine, Haçlı teknoloji ve bilimsel çalışmalarına karşı; İslam birliği, İslam ordusu, İslam ortak siyaseti, İslam ekonomisi, İslam teknolojik ve bilimsel çalışmalarının acilen hayata geçirilmelidir. Haçlının örf, adet, gelenek, görenek, inanç ve yaşam şekillerine karşı İslam’ın örfü, adeti, gelenek, görenek, İslami inanç gerekliliğinin her alanda aktif kılınmasından geçer.  İslam’ın bütünleştirici ,Peygamberimize ümmet olmanın  gerekliliği, Allah(cc)ın emir ve buyrukları,  bu coğrafya da etkin ve yürekten mutlaka hakim kılınmalıdır. Bizlere halifeliği kaldırtan Haçlı zihniyetinin, Papalığı resmileştirip Vatikanı Dünya konjonktüründe dimdik ayakta tutmasının çok manidar olduğu unutulmamalıdır.

Kısacası Türkiye Cumhuriyeti ve İslam devletleri,  mevcut durumlarını çok iyi analiz ederek, mevcut yaşamlarının  bağımsızlıkla bağdaşmadığını kararlılıkla görebilmeli.  Ve tam bağımsız olma yolunda ne yapmaları gerekiyorsa,  tam bir inanç ve kararlılıkla acilen yapmaları ve dik duruşa sahip olmaları kaçınılmazdır. Bu coğrafyada terörizmden kurtulmanın ya da minimize etmenin başka yolu yoktur.