1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Kanser hastalarına sahte ilaç satan şebekeye baskın
Kanser hastalarına sahte ilaç satan şebekeye baskın

Kanser hastalarına sahte ilaç satan şebekeye baskın

Sahte kanser ilacı imal eden şebekeye İstanbul merkezli 10 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. İmalat yapılan fabrika, ecza depoları ve eczanelere baskın yapıldı. 60 kişi yakalandı.

A+A-

Sahte kanser ilacıyla insanların umudunu çalan şebeke eşzamanlı baskınla çökertildi. Organize suç örgütü elemanlarının kanser hastalarının kullandığı pahalı ilaçların sahtelerini üretip daha düşük fiyata piyasaya sürdükleri iddia edildi. İstanbul ve 10 ayrı ilde, 136 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şebeke üyesi 60 kişi gözaltına alındı. Çetenin Bağcılar’daki imalat yaptığı fabrika, Fatih’te bulunan depoları, ecza deposu ve eczanelere yapılan baskınlarda 5 bin kutunun üzerinde sahte ilaca el konuldu. 11 kişinin de arandığı belirtildi.

KOD ADI DERMAN

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından sahte ilaç çetesine yönelik operasyon düzenledi. ‘Derman’ adı verilen operasyonda, İstanbul’da 25 ayrı ilçede ve Ankara, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Kocaeli, Adana, Ankara, Antalya ve Iğdır’da 136 ayrı noktaya eşzamanlı operasyon düzenledi. Aralarında çete lideri D.F’nin de olduğu 60 kişi gözaltına alınırken, 11 kişinin arandığı belirtildi. Çete lideri D.F.’nin Zeytinburnu’nda yıkımı gündemde olan 16 - 9 isimli rezidansta kaldığı ve polis ekiplerini kapıda görünce kaçak ilaçları camdan aşağıya attığı öğrenildi.

108 SAHTE PASAPORT

Em­ni­yet bi­rim­le­ri, çe­te­nin Bağ­cı­la­r’­da bu­lu­nan sah­te ilaç ima­lat­ha­ne­si ile bu­ra­da ba­sı­la­rak Tür­ki­ye ça­pın­da da­ğı­tı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı Fa­ti­h’­te­ki bir de­po­ya da bas­kın yap­tı. Ara­ma­lar­da, 5 bin ku­tu­nun üze­rin­de sah­te kan­ser ila­cı­na el ko­nul­du. Ay­rı­ca İs­tan­bul ge­ne­lin­de 6 ay­rı ec­za de­po­su ile Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 20 ay­rı ec­za­ne­ye de bas­kın dü­zen­len­di. Ope­ras­yon­da 108 sah­te pa­sa­por­ta el ko­nul­du.

Öte yan­dan çe­te üye­le­ri­nin Tür­ki­ye­’de sah­te ilaç üre­ti­mi­nin ya­nı sı­ra İran, Irak, Lib­ya, Tu­nus ve Ce­za­yir ve Su­ri­ye­’den sah­te ilaç­la­rı kur­ye kul­la­na­rak Tür­ki­ye­’ye ge­tir­di­ği ve bu ilaç­la­rı pi­ya­sa­ya sür­dü­ğü be­lir­len­di. Çe­te­nin yap­tı­ğı vur­gu­nun bo­yu­tu­nun he­sap­lan­ma­sı­nın güç ol­du­ğu ifa­de edil­di.

 BUGÜN GAZETESİ