1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kılıçdaroğlu'na rağmen şapka teklifi
Kılıçdaroğlu'na rağmen şapka teklifi

Kılıçdaroğlu'na rağmen şapka teklifi

CHP'nin anayasa teklifinde yüzlerce idama sebep olan Şapka Kanunu aynen korundu.

A+A-

Halbuki Kılıçdaroğlu, "Devrim yasalarında Şapka Kanunu var ama bugün şapka takan var mı? Bugün tartıştıklarımızın 40 yıl sonra ne kadar saçma olduğunu göreceğiz" demişti.

CHP'nin yeni anayasa teklifinde, Cumhuriyet tarihinin tartışmalı kanunları arasında yer alan Şapka Kanunu aynen korundu. CHP'nin teklifinde "İnkılap Kanunları'nın korunması" başlığı altında "671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanun" yeni anayasada da, madde düzenlemesi olarak yer aldı.

İDAMLAR YAŞANDI

25 Kasım 1925'te yasalaşan Şapka Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle İstiklal Mahkemeleri, Meclis onayı olmadan çok sayıda idam cezası verdi. Resmi rakamlarda bu sayının 80 civarında olduğu belirtilirken, bazı kaynaklarda sayının daha fazla olduğu kaydediliyor.

Kanun kapsamında çok sayıda vatandaş tutuklu yargılanırken, hapis ve sürgün cezaları verildi.

Kanun, Rize gibi birçok ilde protesto edilirken, olaylara sert müdahale gerçekleşmişti.

KILIÇDAROĞLU: BUGÜN ŞAPKA TAKAN VAR MI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığının ilk döneminde üniversitelerde ve kamudaki başörtüsü yasağı ile ilgili açıklama yaparken, bu kanunu örnek vermişti.

Kılıçdaroğlu, "Devletin kuralları vardır. Ama kurallar değişmez mi? Elbette değişir, çünkü toplum değişir, toplum tekâmül ediyor. Örneğin devrim yasalarında hâlâ Şapka Kanunu var ama bugün şapka takan var mı? Bugün tartıştıklarımızın 40 yıl sonra ne kadar saçma konular olduğunu göreceğiz" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu görüşüne rağmen Şapka Kanunu, CHP'nin yeni anayasa teklifinde de aynen korundu.

CHP'nin yeni anayasa teklifinde madde, "Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz" şeklinde düzenlendi.

Ardından Şapka Kanunu'nun aralarında bulunduğu İnkılap Kanunları sıralandı.

TÜRBE YASAĞI DA VAR

CHP'nin yeni anayasada korunmasını istediği kanunlar şöyle sıralandı:

- 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;

-671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanun;

- 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun;

- 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü;

- 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun;

- 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun;

- 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun;

- 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ