1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kirli hava kanser yapıyor
Kirli hava kanser yapıyor

Kirli hava kanser yapıyor

Uluslararası Kanser Araştırma Dairesi’nin yayınladığı rapor korkuttu. Uzmanlar hava kirliliğini kanser oluşumunu harekete geçiren unsur olarak ilan etti.

A+A-

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Meltem Tor, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Dairesi’nin (IARC) yayınladığı raporda dış ortam hava kirliliğinin insan için kanser oluşumunu harekete geçiren unsur olarak ilan edildiğini söyledi.

ÖMÜR 1-2 YIL KISALIYOR

Prof. Dr. Tor, egzoz gazları, fabrikaların yanlış yerde kurulması baca filtrelerinin olmaması ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılmasının hava kirliliğinin ana nedenleri olduğunu belirtti. Prof Tor, ABD ve Hollanda’da yapılan çalışmalarda hava kirliliği olan bölgelerde yaşayanların ömrünün, kirliliğin olmadığı bölgelerde yaşayanlara göre 1-2 yıl daha kısa olduğunun belirlendiğini söyleyerek şu bilgileri verdi:

YILDA 500 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

“Yalnızca gelişmekte olan ülkelerde kükürtdioksit nedeniyle yılda 500 bin kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. 17 Ekim’de Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma Dairesi’nin yayınladığı raporda hava kirliliğinin özellikle akciğer kanserine yol açtığı resmen ilan edilmiş oldu. Dış ortam hava kirliliğinin aynı zamanda mesane kanseri riskini de arttırdığı bildirildi.”

Zonguldak’ta KOAH fazla

Zon­gul­da­k’­ta 40 yaş üs­tü nü­fus­ta ya­pı­lan ça­lış­ma­da Kro­nik Obs­trük­tif Ak­ci­ğer Has­ta­lı­ğı (KO­AH) sık­lı­ğı­nın er­kek­ler­de yüz­de 19.3, ka­dın­lar­da ise yüz­de 9.8 ol­du­ğu tes­pit edil­di. Prof. Dr. Mel­tem Tor, “Bu ör­nek­te gö­rül­dü­ğü gi­bi Zonguldak’ta kul­la­nı­lan kö­mü­r hava kirliliğine neden olmuştur. Bu dumana ma­ruz ka­lmak önemli hastalıklara neden olabiliyor” dedi.

KAYNAK : BUGÜN GAZETESİ