1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kredi kartlarında taksit kısıtlaması getiriliyor!
Kredi kartlarında taksit kısıtlaması getiriliyor!

Kredi kartlarında taksit kısıtlaması getiriliyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yapmış olduğu düzenlemeye göre gıda ve akaryakıt alışverişlerinde taksit yapılamayacak. En yüksek taksit oranı ise 12 olarak düzenlenecek, beyaz eşya ve mobilya alımlarında yapılabilecek. Düzenleme henüz taslak

A+A-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bireysel Kredilerle İlgili Üç Yeni Düzenleme Taslağı"na ilişkin bilgi verildi.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nda, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin başlığının “Kart çıkaran kuruluşlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetim” şeklinde değiştirildiği ve maddeye yedinci fıkra eklendiği belirtildi. 26. maddede “(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Bu süre, elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde altı ay, beyaz eşya ve mobilya alımlarında oniki ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz” ifadeleri yer aldı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN VADESİ 36 AYI AŞAMAZ

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’ndaki “Taşıt ve Tüketici Kredilerine İlişkin Sınırlamalar” başlıklı 11/A maddesi ise şöyle: “(1) Binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri elli bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri elli bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin elli bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, elli bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır. (2) Konut kredileri hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredilerinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz. (3) Bu maddede belirtilen sınırların aşılması halinde ise, aşan kredi tutarı şirketin özkaynağının hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınır.”