1. HABERLER

  2. BİLİM-TEKNOLOJİ

  3. Lenovo'dan Chrome OS tablet gibi kullanma imkanı
Lenovo'dan Chrome OS tablet gibi kullanma imkanı

Lenovo'dan Chrome OS tablet gibi kullanma imkanı

Yo­ga se­ri­si ile ilk kat­la­na­bi­lir ek­ran­lı Win­dows 8 di­züs­tü mo­del­le­ri­ni su­nan Le­no­vo, ay­nı sis­te­mi bu kez Chro­me OS üze­rin­de de­ne­di.

A+A-

Fir­ma­nın lan­se et­ti­ği Think­pad Yo­ga 11e, dün­ya­nın ilk kat­la­na­bi­lir Chro­me­bo­ok’­u ol­du. 11,6 inç­lik ek­ran Ci­haz, 11.6 inç­lik 1366x768 pik­sel çö­zü­nür­lük­te do­kun­ma­tik bir ek­ra­na sa­hip. Bu ba­kım­dan ar­tık Chro­me OS’­u bir tab­let gi­bi kul­lan­ma im­ka­nı da su­nul­muş ola­cak.

9 Saat kullanım

In­te­l’­in Bay Tra­il ta­ban­lı 1.8 GHz sa­at hı­zın­da ça­lı­şan 4 çe­kir­dek­li Ce­le­ron N2920 iş­lem­ci­sin­den gü­cü­nü alan ci­haz 9 sa­at ara­sın­da bir kul­la­nım sü­re­si su­nu­yor. Ci­haz­da 16 GB SSD, 2 GB RAM, 720p web­cam, HDMI, USB 3.0 por­tu şek­lin­de di­ğer özel­lik­ler mev­cut.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ