1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Marmaray'da 1 saat makas arızası
Marmaray'da 1 saat makas arızası

Marmaray'da 1 saat makas arızası

Mar­ma­ra­y’­da se­fer­ler ma­ka­s arı­za­sı ne­de­niy­le yak­la­şık 1 sa­at ya­pı­la­ma­dı.

A+A-

Ay­rı­lık Çeş­me­si is­tas­yo­nun­da arı­za­la­nan Mar­ma­ray tre­ni hat­tan çe­ki­le­me­di. Ye­ni­ka­pı yö­nün­den ge­len tren­ler­ de bu ne­den­le ma­kas de­ğiş­ti­re­me­yin­ce se­fer­ler yak­la­şık 1 sa­at ya­pı­la­ma­dı.

İs­tas­yon­da bek­le­yen yol­cu­lar al­kış­lar­la tep­ki gös­te­rir­ken ba­zı yol­cu­lar da tep­ki­le­ri­ni sos­yal med­ya­da pay­laş­tı. Haf­ta so­nu­nu fır­sat bi­lerek Mar­ma­ra­y’­ı de­ne­mek için is­tas­yon­la­ra akın eden vatandaşlar bir sa­at son­ra nor­ma­le dönen seferlerle ulaşımlarını sağladı.