1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Meclis Tasarıyı Kabul Etti!
Meclis Tasarıyı Kabul Etti!

Meclis Tasarıyı Kabul Etti!

Cep Telefonu Kullanıcılarına 1 İyi 1 Kötü Haber...

A+A-

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

 


Tasarı, hizmetlerin daha hızlı ve daha düşük maliyetle sunulmasına imkan tanıyan makineler arasındaki iletişim altyapısının geliştirilmesi teşvik ediyor. Bu sebeple mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan ÖTV, iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına özgü olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon abonelikleri için alınmayacak.

 

Ayrıca elektrikli araçların motorlarını çalıştıran piller de ÖTV kapsamından çıkarılacak.

 

YURTDIŞINDAN GELEN CEP TELEFONUNA 100 LİRA VERGİ

Ancak yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 lira kullanım izin harcı ödenecek. Söz konusu harç ödenmeden elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işlemi yapılmayacak.

 

GELENEKSEL EL SANATLARI VERGİDEN MUAF

Daha önce faaliyetini iş yeri açarak yürüten ve esnaf muaflığından faydalanamayan bastonculuk, el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma, ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve benzer geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan bazı meslek kollarında faaliyette bulunanlar, vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak. Bu meslek kollarında faaliyette bulunanlar, Maliye Bakanlığı'nca esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilecek. Esnaf ve sanatkarlara talepleri halinde Maliye Bakanlığı'nca, "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" verilecek. Bu belge için herhangi bir vergi, resim veya harç alınmayacak.

 

SİGARAYA BİR VERGİ DAHA!

Sigara için oransal verginin maktu vergi ile birlikte uygulanmasını esas alan yeni bir vergileme modeli getirilecek. Buna göre sigara için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere, nispi vergi uygulanacak. Maktu vergi tutarlarının vergileme ölçüsü, 20 adet sigaradan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla belirlenecek.