1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Meclis'ten Kadınlara Müjde!
Meclis'ten Kadınlara Müjde!

Meclis'ten Kadınlara Müjde!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi...

A+A-

Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Yasası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.


Kadına şiddet uygulayan kişilere 

elektronik

 kelepçe veya bileklik takılmasına imkan sağlayan Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edilerek, yasalaştı. 


Yasalaşan bölüm, şiddet uygulayan kişiye 

elektronik

 kelepçe veya bileklik takılarak önlem alınabilmesi, mağdur olan kadının varsa çocuklarına kreş imkanı sağlanması, korunan kişinin hayati tehlikesinin bulunması halinde kimlik ve diğer bilgi ve belgeleri değiştirilebilmesi, hakkında tedbir kararı erilen kişiye zorlama hapis uygulanabilmesi, şiddet uygulayan kişinin silahına el konulması gibi düzenlemeleri içeriyor. 


Kanuna göre, şiddete uğrayan kadınların korunması için alınacak önlemlere ilişkin usul ve esaslar, yeniden belirlendi. Anayasa ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki tüm kanuni düzenlemeler esas alınacak. 


Hakim kararıyla, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik olarak alınacak önleyici tedbirler ise şöyle: 


- Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmaması, 


- Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, 


- Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması, 


- Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi, 


- Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi, 


- Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması, 


- Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi, 


- Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi, 


- Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması, 


- Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması. 


Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda, "Korunan kişiye karşı şiddete ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması, müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması" yönündeki kararlar, kolluk amirlerince de alınabilecek. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde hakimin onayına sunacak. Hakim tarafından 24 saat içinde onaylanmayan işlemlerin uygulanmasına son verilecek. 


Hakim, Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması konularında da karar vermeye yetkili olacak. Hakim, ayrıca, korunan kişinin yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilecek. 


ELEKTRONİK KELEPÇE 


Hakim kararı ile teknik araç ve gereçler kullanılarak tedbir kararlarının takibi yapılabilecek. Ancak, konuşmaları dinleme, izleme ve kayıt altına alma gibi işlemler yapılmayacak. Bu yöntem, kişinin bulunduğu yerin tespiti ve yerinin elektronik ortamda izlenmesi ile sınırlı kalacak. 


Teknik yöntemlerle takip, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiye yönelik olarak elektronik kelepçe veya bileklik, korunan kişinin sabit ev içi ikaz cihazı ya da mağdura hakaret özgürlüğü tanıyan ev dışında da kullanılabilen telefon görünümlü mobil cihazın kullanılması gibi yöntemlerle yapılabilecek.