1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Millî Mayın Faaliyet Merkezindeki sözleşmeli personele % 50 zam
Millî Mayın Faaliyet Merkezindeki sözleşmeli personele % 50 zam

Millî Mayın Faaliyet Merkezindeki sözleşmeli personele % 50 zam

Millî Mayın Faaliyet Merkezindeki sözleşmeli personele % 50 zam

A+A-

Millî Mayın Faaliyet Merkezindeki sözleşmeli personele % 50 zam

 

MADDE 15 - 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Milli Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarının yıllık ortalamasının %150'sini aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilir."

 

6586 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde neler vardı?

 

Sözleşmeli personel çalıştırma

 

MADDE 6- (1) Merkezde; bu Kanunla verilen görevlerin yürütülmesi için, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Millî Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarının yıllık ortalamasını aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilir. Çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı elliyi geçemez.

 

(2) Merkezde çalıştırılacak sözleşmeli personelin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, sözleşmenin fesih hâlleri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 

Yapılan değişikliğin mali getirisi nedir?

 

Yeni metin: "Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Milli Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarının yıllık ortalamasının %150'sini aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilir."

 

Önceki metin: "Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Millî Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarının yıllık ortalamasını aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilir."

 

Yapılan değişiklikle % 50 oranında artış sağlanmıştır.