1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. NATO füzeler konusunda endişeli!
NATO füzeler konusunda endişeli!

NATO füzeler konusunda endişeli!

NATO sözcüsü Oana Lungescu, Ankara’nın Çin yapımı bir füze savunma sistemini tercih etmesi kararını değerlendirdi. Sözcü, ‘Bu yapının NATO sistemiyle uyumu konusunda üst seviyede endişeliyiz’ dedi. Lungescu, Türkiye’nin nihai kararını henüz vermediğinin a

A+A-

Türkiye’nin uzun menzilli füze savuma sistemi ihalesini bir Çin firmasına vermesini değerlendiren NATO sözcüsü Oana Lungescu, ‘sistemin NATO standartlarına uyumu konusunda endişeli olduklarını’ söyledi.

Lungescu, Brüksel’de bugün başlayacak NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere bir değerlendirme yaptı. Müttefiklerin satın alacakları silahları kendi başlarına seçtiğinin altını çizen Lungescu, “Her ülke ihtiyacı olan silah sistemini kendi seçer ve alır” dedi. Lungescu, bu konuda her ülkenin kendi kararını verme hakkı olduğunu ifade etti.

‘ENDİŞE DERECEMİZ 5’

Sözcü, Çin sisteminin NATO ile uyum sağlaması konusunda ise endişe taşıdıklarını vurguladı. Gazetecilerin “Bu endişenizi 1 ile 5 arasında derecelendirseniz kaç puan verirsiniz’’ sorusuna Lungescu, “Kesinlikle 5 olur” karşılığını verdi.

NATO sözcüsü Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkililerinin Çin ile imzaların yıl sonuna kadar atılabileceği açıklamaları konusunda ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘Henüz son karar verilmedi’ sözlerini hatırlattı.

TEKNİK YAPISI BİLİNMİYOR

Türkiye’nin kararını değerlendiren bir başka NATO yetkilisi de temel sorunun Çin malı sistemin teknik yapısının bilinmemesi olduğunu söyledi. Bu durumun bir güvenlik sorunu meydana getirdiğine işaret eden yetkili, “Benzer bir kararı başka bir üye ülkenin alması durumunda da aynı endişeleri taşırız. Sadece Çin’den değil müttefikler dışında bir başka ülkeden de bu tür bir alım yapılması halinde yine güven nedeniyle endişe duyulur” değerlendirmesi yaptı.

Çinliler için önemli başarı

İhaleyi Çin firmasının almasının büyük oranda rakiplerine göre dörtte bir daha ucuz teklifte bulunmasına bağlayan NYT şu değerlendirmeyi yaptı: “Çin’in bu ihaleyi alması onlar için önemli bir olay. Çünkü uzun zamandan beri global silah pazarında yer alabilmek için büyük mücadele veriyorlardı. Bu ihale onlar için önemli bir başarı.”

Çin, ABD ve İtalya-Fransa ortaklığını geçti

Tür­ki­ye­’nin uzun men­zil­li fü­ze sa­vun­ma sis­te­mi iha­le­si­ni 3 mil­yar do­la­rın al­tın­da tek­lif ve­ren Çin­li CPMI­EC şir­ke­ti ka­zan­mış­tı. AB­D’­li Rayt­he­on ve Lock­he­ed Mar­tin or­tak­lı­ğı­nın üret­ti­ği Pat­ri­ot sis­te­mi, Rus fir­ma­sı Ro­so­bo­ro­nex­por­t’­un S-300 sis­te­mi ve İtal­yan-Fran­sız Eu­ro­sam kon­sor­si­yu­mun­ca imal edi­len SAMP/T As­ter 30 sis­tem­le­ri­ni ge­çen Çin fir­ma­sı­nın AB­D’­nin ka­ra lis­te­sin­de ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tı. Tür­ki­ye­’nin tercihinin altında fir­ma­­nın da­ha avan­taj­lı bir fi­yat sun­ma­sıyla, tek­no­lo­ji trans­fe­ri­ne ye­şil ışık yak­ma­sının yattığı bildirilmişti.

Rusya da katılacak

Brüksel’deki zirveye NATO üyesi 28 ülkenin yanı sıra Rusya savunma bakanı da katılacak. Rusya-NATO zirvesinde daha önce defalarca gündeme gelen ortak savunma sistemlerinin kurulması tartışılacak. Dünyanın kanayan yaralarından Suriye konusu ise zirvenin gündem maddeleri arasında bulunmuyor.

NEW YORK TIMES MANŞETiNE TAŞIDI

Türkiye’nin ihaleyi Çin devletine ait CPMEIC şirketine vermesinin dünyada yankıları da sürüyor. Konuyu manşetine taşıyan New York Times (NYT) gazetesi, ‘Çin savunma sanayi silah satışında yeni cepheler kazanmaya başladı’ değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin iki yıl önce açtığı milyarlarca dolarlık ihalenin Amerikan firmaları için bir ‘yenilgi’yle sonuçlandığına işaret edilen haberde “Türkiye yıllardır hava sahasını koruyan ve kendi savunma sistemleriyle uyumlu Amerikan yapımı Patriotlar’ın yerine başka bir sistemi tercih etti’’ değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye’nin tercihini Çin devletine ait CPMEIC firmasının ürettiği HQ-9 sisteminden yana kullanmasının NATO sistemiyle uyumlu olmaması nedeniyle şaşkınlık meydana getirdiğinin altı çizildi.

ABD’yi korkutuyor

NYT, Çin fir­ma­la­rının bu­gü­ne ka­dar sa­de­ce ufak si­lah­lar ürettiğini ancak son dönemde bu durumun de­ğiş­me­ye baş­la­dığı değerlendirmesini yaptı. Haberde “Çin fir­ma­la­rı artık İHA’lardan sa­vaş uçak­la­rına ka­dar birçok alan­da üre­tim ya­pı­yor. Bu ge­liş­me­ler­den bu­gü­ne ka­dar hep Rus fir­ma­la­rı en­di­şe du­yu­yor­du zi­ra Çin ile ben­zer pa­zar­la­ra hi­tap edi­yor­lar­dı. An­cak Tür­ki­ye­’de kazanılan iha­le ar­tık Av­ru­pa­lı ve Ame­ri­ka­lı si­lah üre­ti­ci­le­ri­ni de kor­kut­ma­ya baş­la­dı” denildi.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ