1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Pablo Batalla: Daum varsa ben yokum
Pablo Batalla: Daum varsa ben yokum

Pablo Batalla: Daum varsa ben yokum

Bur­sas­por'un Ar­jan­tin­li yıl­dız oyun­cu­su Ba­tal­la, Al­man tek­nik adam­la yo­la de­vam ede­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di ve ek­le­di: "So­yun­ma oda­sın­da söy­le­di­ği bir söz ağı­rı­ma git­ti."

A+A-

Bur­sas­por'un Ar­jan­tin­li or­ta sa­ha oyun­cu­su Pab­lo Ba­tal­la, Al­man Tek­nik Di­rek­tör Chris­toph Da­um var­ken ta­kım­da kal­ma­sı­nın im­kan­sız ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, "Ka­rak­ter­le­ri­miz ve oyun dü­şün­ce­le­ri­miz bağ­daş­mı­yor. Ay­rı­ca, so­yun­ma oda­sın­da ba­na söy­le­di­ği bir söz ağı­rı­ma git­ti. Hak etmedğim şekilde saygısızca davrandı" de­di.

Baş­kan Er­kan Kö­rüs­tan'la da ça­lış­mak is­te­me­di­ği­ni be­lir­ten Ar­jan­tin­li, "Baş­ka­nı­mı­zın be­nim için kul­lan­dı­ğı ba­zı ke­li­me­ler de bu­gün­kü or­ta­ma gel­me­mi­zin se­be­bi ol­du" di­ye ko­nuş­tu. Bur­sas­por'u her za­man sev­di­ği­ni be­lir­ten Ba­tal­la, "Şu an ca­nım ya­nı­yor. Baş­kan­la gö­rüş­mek is­te­mi­yo­rum. Ken­di­si­nin de­di­ği gi­bi gi­der evim­de fut­bol oy­na­rım" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Batalla, "Tür­ki­ye'de hiç­bir ta­kım­da oy­na­mam. Ka­tar'dan şu anda al­dı­ğım üc­re­tin iki ka­tı tek­lif gel­di ama ka­bul et­me­dim. Yö­ne­tim is­ter­se söz­leş­me­mi fes­he­de­bi­lir" de­di. Başkan Körüstan ise akşam yaptığı açıklamada, “Her şey düzelir diye umuyorum. Kapımızı kapamadık” diye konuştu.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR İDDİASI

Bu arada Fenerbahçeli yöneticilerin Batalla ile önceki hafta Kasımpaşa maçı öncesi Bursa’yı terk ederek geldiği İstanbul’da pazarlık masasına oturdukları öğrenildi. Menajerlerin yılda 3.5 milyon euro istediği Sarı-Lacivertliler’in 2 milyon 750 bin euroya kadar çıktığı ifade edildi. Batalla ile Fenerbahçe yönetimi arasında görüşmelerin hala devam ettiği ve her an bir sürprizin gerçekleşebileceği de ifade edildi.

Batalla giderse bu kent yanar

Bur­sas­por­lu bir grup ta­raf­tar, Öz­lü­ce Te­sis­le­ri'nde yö­ne­tim ve tek­nik di­rek­tör Chris­toph Da­um'u pro­tes­to et­ti.100 ka­dar ta­raf­tar, ö Ba­tal­la le­hi­ne slo­gan­lar at­tı. "Ba­tal­la gi­der­se bu şe­hir ya­nar" te­za­hü­rat­la­rı ya­pan ta­raf­tar­lar, Bur­sas­por yö­ne­ti­mi­ni is­ti­fa­ya da­vet et­ti.

Bursaspor’dan sert cevap

Bursaspor tarafından Batalla’nın açıklamalarına verilen cevapta, “Bir futbolcunun, kulübün karşısına geçip başkanı ve hocasını değiştirmesini istemesi asla kabul edilemez. Kendisi bizim çalışanımızdır. Hukuken ne gerekiyorsa yapacağız” denildi.

BUGÜN GAZETESİ