1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. PKK propaganda için 'Kandilwood' kurdu
PKK propaganda için 'Kandilwood' kurdu

PKK propaganda için 'Kandilwood' kurdu

Terör örgütü PKK, propaganda amacıyla çekeceği filmlerle uluslararası festivallerde boy göstermeyi hedefliyor.

A+A-

Te­rör ör­gü­tü PKK’­nın kit­le­sel pro­pa­gan­da yap­mak ama­cıy­la film, kı­sa film ve bel­ge­sel çe­ki­mi için ha­re­ke­te geç­ti­ği öğ­re­nil­di. Ör­gü­tün, ulus­la­ra­ra­sı film fes­ti­val­le­ri gi­bi ödül­lü or­ga­ni­zas­yon­la­ra bu film­ler­le ka­tı­la­rak, Tür­ki­ye aley­hin­de ka­ra pro­pa­gan­da ya­pa­ca­ğı kay­de­dil­di.