1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sigara fiyatlarını düşüren firmalara Maliye'den 'indirim' incelemesi
Sigara fiyatlarını düşüren firmalara Maliye'den 'indirim' incelemesi

Sigara fiyatlarını düşüren firmalara Maliye'den 'indirim' incelemesi

Maliye, sigara firmalarına “indirim” incelemesi başlattı. Maliye yetkilileri, firmaların fiyat indirerek Maliye’yi vergi artışına zorladıklarını belirtirken, trafik cezalarındaki artışın MOBESE’lerden kaynaklandığını söyledi.

A+A-

Sigara firmaları, geçtiğimiz haftalarda birbiri ardına fiyat indirimine gitti. 50 kuruş ile 2 lira arasında değişen indirimler sonucunda 8 liraya satılan sigaralar 6 liraya, 5 liralıklar da 4,5 liraya kadar düştü. Ancak bu indirimler firmalardan çok Maliye’nin vergi gelirlerini vurdu. Çünkü paket başına 2 liralık indirim Maliye’nin 1,64 liralık vergi kaybına neden oldu. Aynı şekilde 1 liralık indirim 82 kuruş, 50 kuruşluk indirim ise 41 kuruş kayba yol açıyor.

Gelir hedefi riskli

Bu sürpriz indirimler, Maliye’nin 2014 vergi gelir hedefini riske soktu. Maliye, sigara fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı hesabıyla 2014 yılı için sigara ÖTV gelir hedefini 22 milyar lira olarak belirlemişti. İndirimli fiyatların aynen devam etmesi halinde bu gelire ulaşamayacağı biliniyor.

Sorularımızı yanıtlayan Maliye yetkilileri, Maliye Bakanlığı ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nün sigara firmalarını izlemeye aldığını, mal çekilişi yönünden özellikle üretim ile dağıtım sürecinin yakın takibe alındığını bildirdiler. Sigara üzerinde paket başına 3,22 lira asgari maktu, 9,2 kuruş maktu ve yüzde 65,25 nispi olmak üzere 3 çeşit ÖTV olduğuna işaret eden yetkililer, firmaların fiyat indirerek Maliye’yi asgari maktu vergide artış yapmaya zorladıklarını söylediler.

Orta yolu buluruz

Fiyat indiriminin Maliye’de bir “şantaj” olarak algılanmadığını da ifade eden yetkililer, “Firmalar, ‘asgari maktu yükselsin pahalı grupta kâr edilsin’ istiyorlar. Ancak bu tür artış ucuz sigaralarda yeni zam dalgasına yol açacaktır. Bu durumda kaçakta artış olabilir. Firmalarla görüşür orta yolu buluruz” dediler. Yetkililer ayrıca, sigaraya yeni bir vergi zammının en son çare olarak düşünüldüğünü söyledi.

Trafik cezalarının Maliye ile ilgisi yok

Son dö­nem­de tra­fik ce­za­la­rın­da ya­şa­nan ar­tış­la­rı da de­ğer­len­di­ren Ma­li­ye yet­ki­li­le­ri, ce­za sa­yı­sın­da­ki ar­tış­la­rın Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile hiç­bir il­gi­si ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­.

Yet­ki­li­ler, “Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü tra­fik ala­nın­da bü­yük ya­tı­rım yap­tı. Her kö­şe ba­şı­na ka­me­ra­lar yer­leş­ti­ril­di. Ce­za sa­yı­sın­da­ki ar­tış bu tek­no­lo­jik ya­tı­rım­dan kay­nak­la­nı­yor. Ce­za yi­ye­ce­ğiz di­ye An­ka­ra­’da biz­ler bi­le ara­ba kul­lan­mak­tan kor­kar ol­du­k” de­di­.

 BUGÜN GAZETESİ