1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Sigorta İçin Gerekli Evraklar
Sigorta İçin Gerekli Evraklar

Sigorta İçin Gerekli Evraklar

SSK 4/A, Bağ-kur 4/B ismini almış Emekli Sandığı ise 4/C adını almıştır.

A+A-

1 Ekim 2008 tarihinde çıkan yasaya göre Bağ-kur, SSK ve Emekli Sandığı aynı çatı altında toplanarak SGK adında yeni bir kurum oluşturulmuştur. SSK 4/A, Bağ-kur 4/B ismini almış Emekli Sandığı ise 4/C adını almıştır. SSK tarafından maddiyat açısından problem yaşayan insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik hizmetler yürütmektedir. Sağlık konusunda hastanelerden yararlanmalarını sağlar. Muayene ve indirimli fiyatla ilaç almaları sağlanır. Ayrıca bu kuruma bağlı kişilerin emeklilik maaşı almalarına olanak tanınır. Bu kurum sayesinde insanlar sahip olduğu haklardan yararlanır. Sigortaya kayıt olmak için gerekli belgeleri hazırlayıp iş yerine vermeniz gerekir. Daha sonra işe başladığınız iş yeri de sigorta girişini yapar.

 

Sigorta İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 

Sağlık raporu

 

Kimlik fotokopisi

 

Nüfus cüzdan sureti

 

Aile bildirim formu

 

İki adet vesikalık fotoğraf

 

İşe giriş formu

 

Adli sicil kaydı (Adliyelerden veya  e-devlet sistemi üzerinden alınabilir.)

 

İkametgah adresini gösteren belge (Nüfus dairelerinden veya muhtarlıklardan alınabilir.)

 

Daha önce bir işte çalışmış ise önceki sigortalılığı gösteren belge (SSK kartı )

 

Diploma fotokopisi

 

Askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi ( Askerlik şubesinden alınabilir.)

 

Sigorta için gerekli evraklar iş yerlerine göre değişebilir. Ancak genel olarak yukarıdaki belgeler istenir. Gerekli belgeleri bir gün içinde hazırlanması gerekir. Çünkü ertesi gün sigorta girişi yapılacaktır. Bu arada sigorta sorgulamalarını e-Devlet sisteminden yapabilirsiniz.

 

İş Yeri Bildirgesinde Kuruma Verilmesi Gereken Belgeler Neler?

 

İşveren iş yeri bildirgesinde daimi nitelikteki iş yerleri için yerleşim belgesi

 

İşveren gerçek kişi ise kendilerinin , tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil eden imza sirküleri

 

Tüzel kişiler için tüzel kişiliğin tescil edildiği ticaret sicil gazetesi

 

Adi ortaklıklar için noter onaylı sözleşme

 

İhale konusu işler için işin sözleşmesi

 

İnşaat yerleri için yapı ruhsatı fotokopisi ve inşaat yapım sözleşmesi

 

Bu belgelerin bir ay içinde kuruma verilmesi gerekmektedir.

 

Sosyal Sigortalar Kurumu bulunan an için güvenlik, gelecek içinse güvence sağlar. Bu kuruma bağlı olarak çalışırken başınıza olumsuz bir durum gelirse SSK size yardım edecektir. Örneğin hastalandığınız zaman çalışamasanız bile size ödeme yapılır. Ölüm durumunda ailenize yardım sağlanır. Sigortalı olarak çalıştığınız zaman yaşlandığınızda emekli maaşı alıp kimseye muhtaç olmadan yaşamanıza hak tanınır. Günümüzde insanların işe başlamadan ilk şartları sigortalı olmaktır.

 

SSK’ya Bağlı Sigortalı Çalışabilecek Kişiler Kimler?

 

Bir ya da birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kişiler

 

Yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışan kişiler

 

Umumi Kadınlar

 

Tüm güzel sanat kollarında çalışanlar ile yazalar ve düşünürler

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan 4. maddenin C bendi kapsamında çalıştırılan kişiler

 

Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri

 

Kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler

 

MEB tarafından düzenlenmiş olan kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar

 

Elçiliklerde, konsolosluklarda, ataşeliklerde hizmet akdi ile çalışan ve SSK’ya bildirimi yapılan Türk personel

 

İşkur tarafından düzenlenmiş olan Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlanan kişiler

 

Bulgaristan’dan ülkemize göç eden fakat Türk vatandaşlığına hak kazanamayan soydaşlarımız

 

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılanlar

 

İş yerlerinde parça başı ücret ödenerek çalıştırılanlar

 

Diplomatik masuniyet bulunmayan yabancı kuruluşlar ile dini kuruluşlarda çalışan personel

 

Profesyonel sporcular

 

Part time ve çağrı usulü sözleşmeye göre çalıştırılanlar

 

Bahşiş ve yüzde usulü ile çalışanlar

 

Köy bütçesinden aylık ücret alan köy katibi, tahsildar, korucu, imam, okul hademesi, su korucusu vb. olarak çalışanlar

 

Ürün tanıtımında çalışan stant elemanları ve seminer görevlileri

 

İşverenin ücretle çalışan eşi

 

Yevmiye usulü günlük işlerde çalıştırılanlar

 

İşverenin işyerinde çalışan çocukları, ana, baba ve kardeşleri

 

Vatani hizmet aylığı, şeref aylığı ve Kore gazilik aylığı alanlardan çalışanlar

 

Resmi ve özel İşyerlerinde çalışan öğrenciler

 

506 sayılı Kanunun Geçici 20 inci maddesine tabi olarak sigortalı sayılanlar

 

Çalışan çocuk işçiler

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarından hizmet akdine tabi olarak ücretle söz konusu şirkette çalışanlar

 

Ev hizmetlerinde sürekli ve ücretle çalışanlar

 

Orman işlerinde vahidi fiyat şeklinde ücret ödenerek çalıştırılan işçiler

 

Kapıcı, kaloriferci, bekçi ve odacılar, site güvenlik görevlileri

 

Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler

 

Rasat memurları

 

Yarı zamanlı bir şekilde çalıştırılan öğrencilerden aylık kazançları asgari ücretten fazla olmayanlar

 

Avukatlık bürolarında hizmet çalışan avukatlar