1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Süreçten son derece memnunum
Süreçten son derece memnunum

Süreçten son derece memnunum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, başörtülü vekillerin Meclis Genel Kurulu’na girmesinde partisinin önemli katkısının bulunduğunu söyledi.

A+A-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtülü milletvekillerinin Meclis’e girdiği günün akşamında partisinin kadın vekilleriyle yemekte buluştu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Süreçten son derece memnunum. CHP’nin bu tabloda önemli katkısı olmuştur” dedi. Başörtülü vekillerin Meclis’e girişini Atatürk tişörtüyle protesto eden Dilek Akagün Yılmaz’ın yanı sıra Nur Serter ve Emine Ülker Tarhan’ın katılmadığı yemekte Kılıçdaroğlu, Meclis’te kadın vekillerin yaptığı konuşmaları beğendiğini söyledi.

Binnaz Toprak: Meclis’e evet yargıya hayır

Ye­me­ğe ka­tı­lan isim­ler­den Bin­naz Top­rak, “30 yıl­lık ba­şör­tü­sü me­se­le­sin­den her­kes bık­tı ve usan­dı. Uma­rım ar­tık bu sı­kın­tı­ya nok­ta ko­nul­muş­tur” dedi. Top­rak, ka­mu­da ba­şör­tü­süy­le il­gi­li “Dev­le­tin oto­ri­te­si­nin baş­ka­la­rı hak­kın­da ka­rar ve­re­ce­ği mev­ki­ler­de gö­rev ya­pan­lar ör­ne­ğin kol­luk kuv­vet­le­ri, ha­kim­ler gi­bi mes­lek grup­la­rı­nın ba­şör­tü­sü kul­la­n­ma­ma­sı ge­re­kir. Öğ­re­tim üye­le­ri ve öğ­ret­men­ler de bu­na

da­hil­di­r” de­di.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ