1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Tek beyanname zorunlu
Tek beyanname zorunlu

Tek beyanname zorunlu

Birden fazla gelir elde eden mükelleflerin tek gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor.

A+A-

Bu konuda değişik gelirlerle ilgili istisna ve indirimlere dikkat edilmeli.

Birden fazla gelir unsurundan gelir elde eden mükellefler tek beyanname ile bunları bildirmek zorunda. Bu gelirlerin toplamının oluşturacağı matrah üzerinden tarifeye göre vergi hesaplanacak.

50 bin lira eğitimi

Örnek: Hikmet A.Ş.'nin ortağı Aslı Hanım, şirketin 2011 kazancından 2012'de 212 bin 500 lira net kâr payı tahsil etmiştir. Aylin Hanımın avukatlık faaliyetinden dolayı 2012'de 300 bin lira geliri (giderler düşüldükten sonra) var. Serbest meslek faaliyetinden dolayı kesinti yoluyla ödenen gelir vergisi 60 bin lira. Aylık 1000 lira da kira alan Aslı Hanım iki çocuğu için özel okula yıllık 50 bin lira eğitim harcaması yapmıştır.

Kâr payına dikkat

2012'de elde edilen kâr payı brüt tutarı 50 bin lirayı aştığından verilecek gelir vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir. Aylin Hanım serbest meslek kazancını yıllık beyanname ile beyan ettiğinden konut kira istisnasından faydalanamaz. Eğitim harcaması beyan edilecek matrahın yüzde 10'unu geçmemek üzere indirim konusu yapılabilecek.


Yıl içinde kesilen mahsup edilebilir

Yıl içerisinde beyana tabi bir gelir elde eden kişi eğer bu geliri üzerinden vergi kesilmiş ise bu vergiyi beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edebilir.

İade mümkün

Mahsubu yapılan gelir vergisi miktarı beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden fazla olduğu takdirde, aradaki fark mükellefin müracaatı üzerine kendisine iade edilir. Ancak talep 1 yıl içinde yapılmalı. Örneğin Kıvanç Beyin ücret gelirleri ile işyeri kira gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. Buna göre;

* Birinci işverenden ücret 33 bin lira,

* İkinci işverenden ücret 21 bin 500 lira,

* İşyeri kira geliri brüt 13 bin lira,

* Konut kira geliri 14 bin lira,

* Konut istisnası 3 bin lira,

* Kalan konut kira geliri 11 bin lira,

Kira götürü gider (11.000+13.000) x %25) 6 bin lira,

Beyan edilecek kira geliri (11.000+13.000)- (6.000) 18 bin lira.

Ücrette sınır var

İkinci ücret 25 bin liralık sınırı aşmadığından beyan edilmez. Konut kira geliri ile işyeri brüt kira geliri toplamı 25 bin liralık beyan sınırını aştığı için tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecek. Bu durumda beyan ve ödenecek vergi:

* Beyan edilecek kira geliri 18 bin lira,

* Hesaplanan vergi 3 bin 100 lira,

* İşyeri kirasından kesilen ve mahsup edilecek vergi (13.000x%20) 2 bin 600 lira,

Ödenecek vergi (3.100-2.600) 500 lira

Götürü gideri seçen Ali Bey

Ali Bey, 2012'de konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulden 30 bin lira kira geliri elde etti. Başka bir geliri bulunmayan İsmet Bey, götürü gider yöntemini seçti:

* İstisna sonrası kira geliri (30.000-3.000) 27 bin lira,

* %25 götürü gider (27.000x%25) 6 bin 750 lira,

* Vergiye tabi gelir (27.000-6.750) 20 bin 250 lira,

* Gelir vergisi 3 bin 550 lira.

Hülya Hanıma istisna yok

Avukat Hülya Hanım geçen yıl 85 bin lira serbest meslek kazancı, yıllık toplam 6 bin lira konut kira geliri ile Türkiye'deki bir bankadan 13 bin lira mevduat faiz geliri elde etmiştir. Serbest meslek kazancı için yıllık beyanname vermesi zorunlu. Bu nedenle konut kira gelirlerine tanınan 3 bin liralık istisnadan yararlanamaz. Ancak faiz geliri üzerinden ilgili banka tarafından tevkifat yapıldığından söz konusu gelir beyannameye dahil edilmez.

BES abonesi Gülşah Hanım

Gülşah Hanım dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2012'de 50 bin lira kira geliri elde etmiştir. Mükellef, 2012'de bireysel emeklilik sistemine 6 bin lira katkı payı ödemiş ve belediyeye ait bir huzurevine 21 Mayıs 2012'de 20 bin lira nakit bağışta bulunmuştur. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir:

* Konut kira geliri 50 bin lira,

* 2012 istisnası 3 bin lira,

* Kalan (50.000-3.000) 47 bin lira,

* Götürü gider (47.000x% 25) 11 bin 750 lira,

* Vergiye tabi gelir (47.000-11.750) 35 bin 250 lira,

* BES'e ödenen katkı payı (35.250x%10)* 3 bin 525 lira,

* Huzurevine yapılan bağış 20 bin lira,

* Vergiye tabi gelir (35.250-3.525-20.000) 11 bin 725 lira,

* Hesaplanan gelir vergisi 1845 lira.

(*) BES'te kazancın yüzde %10'u kadar indirim var.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ