1. HABERLER

  2. TRABZONSPOR

  3. Tolga’nın cezası kaldırıldı
Tolga’nın cezası kaldırıldı

Tolga’nın cezası kaldırıldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Trabzonspor kaptanı Tolga Zengin’e verilen 1 resmi müsabakadan men ve 10 bin TL. para cezası Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı.

A+A-

Söz konusu kararın gerekçesi şöyle açıklandı: “Trabzonspor AŞ futbolcusu Tolga Zengin'in, PFDK'nın 30.05.013 tarih ve 2012-2013/1135 E., 2012-2013/1337 K. sayılı kararına itirazına ilişkin 2013/162 E. sayılı dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Dosya içerisinde mevcut görüntüler izlenmek suretiyle yapılan müzakere neticesinde;

Futbol Disiplin Talimatı'nın 76.maddesine göre müsabaka görevlilerinin raporları, tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller, uzman görüşleri ve ses ya da video kayıtları kabul edilebilir delillerdir. Her ne kadar FDT'nin 76. maddesinin II. ve III. fıkrasında, disiplin kurullarının deliller üzerinde mutlak takdir hakkı olduğu ve vicdani kanaate göre karar verebileceği belirtilmişse de; az evvel bahsedilen delil türlerinden birine dayanmayan bir ceza tayininin hukuksuz olacağı kabul edilmelidir.

Maddi olayda; futbolcu Tolga Zengin'in bir gazetede yayınlanan ve kendi ağzından söylendiği iddia olunan sözlerin sportmenliğe aykırı açıklama mahiyetinde olduğu iddia edilmektedir. Futbolcu Tolga Zengin ise, kendisinin sadece televizyon kanallarına beyanda bulunduğunu, bahsi geçen gazeteye kesinlikle beyanda bulunmadığını, gazetede geçen ve disiplin ihlali sayılabilecek açıklamaların da kesinlikle kendisine ait olmadığını ısrarla beyan etmektedir.

İsnat edilen disiplin ihlalinin tek gerekçesi bahsi geçen gazete haberi olduğundan burada tartışılması gereken husus esasında gazete haberinin tek başına "maddi delil" olup olmayacağıdır. Bilindiği üzere disiplin yargılamasında ve ceza hukukunda, bu tür başkaca maddi delil ile desteklenmeyen ve fail tarafından açıkça reddedilip kabul edilmeyen gazete haberleri tek başına cezalandırma (mahkûmiyet) gerekçesi olamaz. Diğer değişle faile ait olduğu açıkça tespit edilemeyen, tanık beyanı, müsabaka görevlilerinin raporları, ses veya video görüntüsü gibi delillerle ya da ikrar ile desteklenmeyen gazete haberi maddi delil olarak kabul edilemez.

Buna göre, PFDK'ca sadece gazete haberine dayanılarak, futbolcu Tolga Zengin'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a ve 35/4.maddeleri uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men cezası ve 10.000.-TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile (2013/164 K.) karar verilmiştir.”