1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Trabzon Rehberlik Araştırma Merkezi, projenin Portekiz akışını tamamladı
Trabzon Rehberlik Araştırma Merkezi, projenin Portekiz akışını tamamladı

Trabzon Rehberlik Araştırma Merkezi, projenin Portekiz akışını tamamladı

Cerci Braga tamamlandı

A+A-

Trabzon Rehberlik Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölümü tarafından hazırlanan, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus+ programı kapsamında 2015 teklif çağrısı döneminde kabul edilen ‘’Engelli Bireylerin Sosyal Beceri Öğretiminde Kullanılan Farklı Yöntem ve Tekniklerin İncelenmesi’’ konulu projenin ikinci hareketliliği 12 eğitimcinin katılımıyla 05-20 Eylül 2016 tarihlerinde Portekiz’in Braga şehrinde CERCİ BRAGA adlı proje ortağımızın sahipliğinde gerçekleştirildi.

 

Trabzon Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

 

“Proje kapsamında ev sahibi ortağımız CERCİ BRAGA ‘da on günlük kurs faaliyeti gerçekleştirildi. Kurs faaliyetinin yanı sıra özel eğitim alanında farklı eğitim kurumlarına ziyaretler yapıldı. Kurum ziyaretlerinde özellikle gözlem ve uygulamalara ilişkin kurum yöneticileri tarafından katılımcılara sunum yapıldı. Ev sahibi ortağımız CERCİ BRAGA kurs faaliyeti boyunca Portekiz özel eğitim sistemi ve engelli bireylerin eğitiminde kullanılan farklı yöntem ve teknikler hakkında katılımcılarımıza ayrıntılı sunumlar yaptı. Ayrıca özel eğitimde kullanılan farklı yöntem ve teknikler hakkında uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı. Engelli bireylerin sosyal becerilerini arttırmaya yönelik uygulanan dans ve drama faaliyetlerini gözlemlemek için atölye çalışmaları gerçekleştirildi.  

 

Yaratıcı drama ve dans-devinim gibi farklı teknikler hakkında uygulamalar yapıldı Ekip olarak atölye çalışmalarına aktif katılım sağlandı. Bunun yanında özel gereksinimli çocukların cinsel eğitimi, konuşma ve dil terapisi eğitimi alınarak çocuklara ve ailelerine destek sağlamak  için yapılabilecekler öğrenilmiştir.Ayrıca on günlük kurs faaliyeti boyunca katılımcılarımız Portekiz özel eğitim sisteminde özel gereksinimli bireylerin yaşamları boyunca kişilerarası ilişkilerde ve kendi kendilerine yeter hale gelebilmeleri için uygulanan farklı yöntem ve teknikleri, uygulamaları yerinde gözlemleme fırsatı yakaladı. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin özel gereksinimli bireylerin eğitiminde ne kadar önemli olduğunu proje ortağımızın faaliyetlerini inceleyerek yakında görme fırsatı yakaladık. 

 

Ülkemizde engelli bireylerin toplumsal hayata adaptasyonu hala bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle engelli bireylere yönelik toplumsal bakış acılarımız hala süregelen bir problem. Projemizin bu hareketliliğinde de gördük ki gerek kültürel ve sosyal olarak bize yakın yaşam tarzları olan Portekiz’in özel eğitim alanında birçok engeli aştığı, toplumsal bakış acıları ve engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı alınan önlemler noktasında oldukça iyi düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

 

Projemizin çalışma programı doğrultusunda kurs faaliyeti dışında farklı özel eğitim kurumlarında yaptığımız gözlemler ve incelemeler mesleki yetkinlik ve farklı dil, din, ırk ve kültürleri tanıma acısından son derece faydalı oldu. Portekiz’de özel eğitim 1990 yıllardan itibaren AB normları doğrultusunda gelişmeye başlamıştır. Özel eğitimde bütünleştirme süreci oldukça başarılı bir şekilde uygulanıyor. Özel gereksinimli bireylerin entegrasyon sürecinde belli zorluklar yaşanmış ancak zamanla bu zorluklar aşılmış. Özel gereksinimli bireylerin fiziksel ,sosyal ve akademik olarak entegrasyonunda öğrenci, veli ve okullar hep birlikte sorumluluklarını yerine getirerek zorluklar aşılmış.

 

Projemizin çalışma programı kapsamında yine özel eğitim alanında yapılan uygulamaları yerinde gözlemlemek, meslektaşlarımız ile paylaşımlarda bulunmak, deneyimlerimizi tecrübe etmek için yaptığımız kurum ziyaretleri sayesinde Portekiz özel eğitim sisteminin güçlü yönlerini daha iyi kavradık. Kurum ziyaretlerimiz teorik olarak aldığımız eğitimin bire bir sahada uygulanmasını görmemiz acısından da son derece yararlı oldu. 

 

Projemizin hareketliliği sonunda katılımcılarımız farklı kültürleri tanıma ve yabancı meslektaşları ile bilgi paylaşımları yaparak AB özel eğitim sistemi hakkında çok değerli kazanımlar elde ettiler. AB Ülkelerinin özel eğitime bakışı ve özel eğitim alanında uygulana yöntem ve teknikler, engelli bireylerin sosyal hayata adaptasyonları noktasında sergiledikleri tutum ve davranışları yerinde görmek mesleki anlamda bizler önemli katkılar sağladı.

 

Yaptığımız bu AB saha ziyareti sonucunda gördük ki farklı bir ülkede o ülkenin eğitim sistemi, eğitimde uygulanan farklı yöntem ve tekniklerin neler olduğu, öğrenci, öğretmen ve öğretim metotlarını yerinde görmek, eğitimciler ile tecrübeleri ve uygulamaları paylaşmak mesleki anlamda katılımcıların ufkunu genişletmiş ve projenin amacına ulaşmasını sağlamıştır. 

 

Portekiz hareketliliği sonucunda proje ekibi olarak yaptığımız değerlendirmeleri alanda çalışan özel eğitim uzmanları, rehber öğretmenler ve diğer paydaşlar ile paylaşarak projemizin çıktılarının yayınlaşmasını sağlayacağız. Özel eğitim alanında özellikle sosyal beceri öğretiminde kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi noktasında gözlemlerimizi ve öğretilerimizi çevre illerdeki diğer Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile de paylaşacağız. Hazırlayacağımız final raporunu Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze sunarak özel eğitim alanında yapılan ve yapılacak olan çalışmaların daha da zenginleşmesine katkı sunacağız.”