1. HABERLER

  2. KARADENİZ HABERLERİ

  3. Trabzon’da ‘Alacakların yeniden yapılandırılması ilişkin’ toplantı
Trabzon’da ‘Alacakların yeniden yapılandırılması ilişkin’ toplantı

Trabzon’da ‘Alacakların yeniden yapılandırılması ilişkin’ toplantı

Trabzon’da ‘Alacakların yeniden yapılandırılması ilişkin’ toplantı

A+A-

Trabzon’da 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunla ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 

Of Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Of TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, Of Vergi Dairesi Müdürü Zeki Özdoğan, meclis üyeleri, mali müşavirler, muhasebeciler ve Of TSO üyesi firma temsilcileri katıldı.

 

19 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 26.10.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak bir ay uzatılan 6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin” kanunla ilgili düzenlene toplantıda bir konuşma yapan Of TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, “6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun ile maliye alacakları kapsamında gelir, kurumlar, KDV mükellefi ve daha bir çok kamusal cezalar için yeni vergi barışından yararlanma imkanı getirilmiştir. 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun ile vergiler ve vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak” dedi.

 

“6736 sayılı Kanun kapsamında trafik, askerlik, nüfus, seçim, kara yolu geçiş ücreti idari para cezaları, belediyelerin su, atık su ve katı atık alacakları, Kredi Yurtlar Kurumu’nun vergi dairelerine intikal eden alacakları da var” diyen Saral, “Odamız üyelerinin 30.06.2016 tarihi itibari ile ödemesi gerektiği halde bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin bu kanun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanını aylık dönemler halinde ve azami altı eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir. Odamız üyelerinin bu fıkra hükmünden faydalanabilmeleri için en geç bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları gerekmektedir. İndirimli ödeme yapılması ve bu hakkın kaybedilmemesine ilişkin bilgi odamızdan temin edilebilecektir” ifadelerini kullandı.

 

Of Vergi Dairesi Müdürü Zeki Özdoğan ise, yaptığı konuşmada, “6736 sayılı kanunla maliye alacakları kapsamında gelir, kurumlar, KDV mükellefi ve sigorta primi gibi kamu alacaklarının yapılandırılması ile piyasalara güçlü bir istikrar mesajı verilmiş oldu. Devletimizin bu olağanüstü dönemde ekonomik istikrarın devamına verdiği güçlü desteğin teyit edilmesi açısından da yeni vergi barışı oldukça önemlidir. Yapılandırma ile borcunu makul şartlarla ödeme fırsatı yakalamış olan müteşebbislerin rekabet gücünün artması ile birlikte yeni yatırımlara yöneleceğini inanıyoruz. Sonuç itibari ile firmalarımızın büyük çoğunluğunun sermayesi kısıtlı ve çoğunun da finansal kaynaklara erişimi aşamasında sıkıntıları var. Borç yapılandırması ile hem devletimizin alacak tahsili hızlanacak hem de borcu olan firmalara makul şartlarda ödeme yapma kolaylığı bu kanunla sağlandığı için üzerindeki yük hafifleyecektir” diye konuştu.

 

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.