1. HABERLER

  2. TRABZONSPOR

  3. Trabzonspor Avni Aker'de bambaşka
Trabzonspor Avni Aker'de bambaşka

Trabzonspor Avni Aker'de bambaşka

Trab­zons­por’un Av­ni Aker’de­ki son kur­ba­nı Kay­se­ri Er­ci­yess­por ol­du. Bor­do-Ma­vi­li­ler, Kay­se­ri ekibini 3-1 ye­ne­rek sa­ha­sın­da­ki ye­nil­mez­lik se­ri­si­ni 20 ma­ça çı­kar­dı. Fırtına, evinde en son lig­de 17 Şu­bat 2013’te Fe­ner­bah­

A+A-

Trab­zons­por’un yük­se­li­şi sü­rü­yor. Spor To­to Sü­per Lig’de ge­çen haf­ta sa­ha­sın­da kar­şı­laş­tı­ğı Es­ki­şe­hirs­por’u 1-0, Av­ru­pa Li­gi’nde haf­ta için­de yi­ne evin­de ko­nuk et­ti­ği Apollon Li­mas­sol’u 4-1 ye­nen Bor­do-Ma­vi­li­ler dün de yi­ne Av­ni Aker’de ağır­la­dı­ğı Kay­se­ri Er­ci­yess­por’u 3-1 yen­di.

Sa­ha­sın­da en son ge­çen se­zo­nun 22. haf­ta­sın­da 17 Şu­bat 2013’te Fe­ner­bah­çe’ye 3-0 ye­ni­len Bor­do-Ma­vi­li­ler o gün­den son­ra lig­de, Av­ru­pa’da ve Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda yap­tı­ğı top­lam 20 maç­ta ye­nil­me­di. Fır­tı­na, 287 gün­dür evinde ra­kip­le­ri­ne bo­yun eğ­me­di.

Sıra deplasmanlarda!

Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa Re­şit Ak­çay 3-1 ka­zan­dık­la­rı Kay­se­ri Er­ci­yess­por ma­çı son­ra­sı sa­mi­mi açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. İç sa­ha­da ya­ka­la­dık­la­rı per­for­man­sı de­vam et­tir­me­le­ri­nin se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu be­lir­ten de­ne­yim­li tek­nik adam, “Ge­çen se­zon ilk ya­rı­da top­la­dı­ğı­mız pua­na şim­di­den 1 pu­an yak­laş­tık. Ken­di evi­miz­de ser­gi­le­di­ği­miz per­for­man­sı dep­las­man­la­ra da yan­sıt­ma­lı­yız. Ta­raf­tar­la­rı­mız her şe­yin en gü­ze­li­ni hak edi­yor” de­di. Form­da bir ra­ki­bi yen­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ak­çay, “Baş­tan so­na iyi oy­na­dık. Bu ga­li­bi­yet­le bir­lik­te Es­ki­şe­hir ve Av­ru­pa’da­ki Li­mas­sol ma­çın­da al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet­le­ri taç­lan­dır­mış ol­duk. İki ka­te­go­ri­de mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Oyun­cu­la­rı­mı kut­lu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Saygısından sevinmez

Ak­çay, Ol­can’ın gol­ler son­ra­sı faz­la se­vinç ya­şa­ma­ma­sı için, “Ol­can çok ka­rak­ter­li oyun­cu. Ra­ki­be gös­ter­di­ği say­gı­nın ifa­de­si ola­rak dü­şü­nü­yo­rum. Ol­can, bir so­run oluşturacak ka­rak­ter­de bir oyun­cu de­ğil” dedi.

Maçın adamı: Malouda

Trabzonspor’un Fransız yıldızı Malouda, dün attığı 2 golün yanı sıra sergilediği performansla da galibiyete katkıda bulundu. Malouda, bu sezon ligdeki 3. golünü attı.

Kırılma Anı: 32. dakika

Bordo-Mavili takım 1-0 öndeyken Kayseri Erciyes’in etkili ismi Vleminckx’in sert şutunu Onur Kıvrak kornere çelerek takımı adına önemli bir tehlikeyi savuşturdu.

BUGÜN GAZETESİ