1. HABERLER

  2. TRABZONSPOR

  3. Trabzonspor'da Kurul Zamanı
Trabzonspor'da Kurul Zamanı

Trabzonspor'da Kurul Zamanı

Trabzonspor'da Genel Kurul Toplantısı...

A+A-

 Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 10.10.2012 çarşamba günü saat 15.30'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı Trabzon adresindeki idari binasında aşağıdaki gündemle yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.


GÜNDEM 

1-Açılış ve yoklama

2-Divan heyetinin seçiminin oya sunulması

3-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesinin oya sunulması

4-Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"ne uyumu kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde şirket ana sözleşmesinin 3, 4, 5, 11, 13, 14, 17, 22, 34, 35 ve 36. maddelerinin tadil edilmesinin ve şirket ana sözleşmesine 38. maddenin ilave edilmesinin, müzakere edilerek karara bağlanması

5-Denetim komitesi tarafından bağımsız üye olarak yönetim kuruluna sunulan ve yönetim kurulunca onaylanan Yusuf Ziya Yılmaz ve Ahmet Çubukçu ile diğer yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti

6-12.03.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermaye artırımı yapılarak bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle ödenmesine karar verilmiş olan, fakat Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1944 sayılı yazısı ile kabul edilmemiş olan 2007-2008 hesap dönemine ait 23.111.306.-TL tutarındaki temettünün ödenmesi konusunun tekrar müzakere edilerek karara bağlanması

7-Şirketimizin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'den olan alacaklarının yasal sınırların üzerinde olması dolayısı ile şirketimize uygulanan para cezası hakkında ortaklara bilgi verilmesi

8-Şirketimizin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'den olan alacaklarının tahsili konusunun müzakere edilerek karara bağlanması

9-Seçilen Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi

10-Dilek ve temenniler

11-Kapanış.