1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Trafik kazalarında anlaşma sigortacıları zorluyor
Trafik kazalarında anlaşma sigortacıları zorluyor

Trafik kazalarında anlaşma sigortacıları zorluyor

Kaza tespit tutanağı uygulamasında 5 yıl geride kaldı. Bu süreçte meydana gelen 5.2 milyon kazanın yüzde 81’inde taraflar birbiriyle anlaşabildi. Uygulamadan önce %10 olan alkol tespit oranının sıfıra düşmesi sigortacıları isyan ettirdi.

A+A-

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSRŞB), 2008’den beri maddi hasarlı kazalarda tarafların kendi aralarında anlaşması uygulaması yüzünden zarar ettiklerini öne sürdü. TSRŞB yönetimi geçtiğimiz günlerde Ankara’ya çıkarma yaptı. TSRŞB heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nda bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Birlik, anlaşma sağlanamayan maddi hasarlı kazalara Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) görevlendireceği “bilirkişilerin” bakmasını önerdi.

Alkol gizleniyor

TSRŞB, Meclis’te bekleyen Karayolları Trafik Kanunu değişiklik tasarısına girmesi için sıra dışı teklifler sundu. Geçmiş yıllarda trafik ekiplerinin müdahale ettiği maddi hasarlı kazaların en az yüzde 10’unda “alkol” tespit edildiğini belirten TSRŞB yetkilileri, “2008’den sonra anlaşmalı maddi hasarlı kazaların hiçbirinde sürücülerde alkole rastlanmıyor. Sürücülerden biri alkollü olsa bile anlaşmaya varıldığı için gizleniyor. Böyle olunca biz zarar ediyoruz” iddiasında bulundu.

TSB, “Trafik sigortası bedeli çok düşük. Bu bedel en az kasko gibi olmalı” dedi. Maddi hasarlı kazalarda sürücülerin trafik polisi yerine kendi aralarında anlaşarak tutanak tutabilme uygulaması 1 Nisan 2008’de başladı. Bu tarihten Nisan 2013’e kadar meydana gelen 4 milyon 220 bin 730 kazada taraflar kendi aralarında anlaştı. 2008-2013 yılları arasında ülke çapında 5 milyon 211 bin 257 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalardaki anlaşma oranı yüzde 81 oldu.

Geçerli terk sebebi

TSRŞB’­nin An­ka­ra­’da­ki te­mas­la­rın­da gün­de­me ge­tir­di­ği ya­zı­lı öne­ri­le­ri şun­lar:

*Tra­fik ka­za­sı­na ka­rış­tık­tan son­ra olay ye­ri­ni terk eden sü­rü­cü­ler­den,ge­çer­li terk se­be­bi­ni ka­nıt­la­ma yü­küm­lü­lü­ğü aran­sın.

*Sa­de­ce mad­di ha­sar­la so­nuç­la­nan ve ta­raf­la­rın an­la­şa­ma­dı­ğı tra­fik ka­za­la­rı ile tek ta­raf­lı mad­di ha­sar­lı ka­za­la­ra iliş­kin tra­fik ka­za­sı tes­pit tu­ta­na­ğı TSB’­ce gö­rev­len­di­ri­len ki­şi­ler­ce dü­zen­len­sin.

Birleşik kasko

*Kişinin mali sorumluluk sigortası ile birlikte kasko sigortası da yaptırmak istemesi halinde, sigorta “Birleşik Kasko Sigortası” şeklinde yaptırılabilsin

*Trafik kazasından zarar görenin tazminat talep ve dava hakkı ile ilgili hususlar belirli şartlara bağlansın.

*Hak sahibinin maddi, bedeni ve tedavi teminatları bazında zararının tespit edilmesinde aranılacak belgelerin neler olduğunu belirleme yetkisi Hazine Müsteşarlığı’na verilsin.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ