1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı
TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı

TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı

TÜİK açıkladığı işsizlik oranlarına göre Temmuz 2013 döneminde işsizlik yüzde 9,3’e yükseldi. İşsiz sayısı ise 2 milyon 686 bine çıktı.

A+A-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2013 dönemiyle (Haziran-Temmuz-Ağustos 2013) ilgili hane halkı işgücü verilerini açıkladı. Sonuçlar, işsizlik oranlarında artışın hızlandığına işaret ediyor.

Kentlerde yüzde 11,4

TÜİK’in verilerine göre Temmuz 2012’de yüzde 8,4 olan işsizlik Temmuz 2013’te yüzde 9,3’e çıktı. Bu oran Haziran 2013’te 8,8’di. İşsiz sayısı ise 2 milyon 323 binden 2 milyon 686 bine yükseldi.

İşsizlik kentlerde yüzde 10,4’ten yüzde 11,4’e, kırsalda yüzde 4,5’tan yüzde 5,2’ye çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı ise Türkiye genelinde yüzde 10,7’den yüzde 11,8’e yükseldi. Gençlerdeki işsizlik oranında da artış sürüyor. Türkiye genelinde yüzde 16,3’ten yüzde 18’e çıkan genç işsizliği, kentlerde yüzde 21,2’ye, kırsalda yüzde 11,7’ye çıktı.

İstihdam 601 bin arttı

Öte yandan Türkiye’de istihdam edilen kişi sayısı 25 milyon 498 binden 26 milyon 99 bine yükselirken, istihdam oranı da yüzde 46,6’dan yüzde 46,9’a yükseldi. İstihdam artışı 601 bin kişi oldu. Ayrıca istihdam, tarımda yüzde 1,2, inşaatta yüzde 2,1 düşerken, sanayide yüzde 4,5, hizmette

yüzde 4,1 arttı.

Kayıtdışı oranı % 37,9

Tem­muz 2013 dö­ne­min­de her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­lu­şu­na ka­yıt­lı ol­ma­dan ça­lı­şan­la­rın ora­nı, bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re 2,3 pu­an aza­la­rak yüz­de 37,9 ol­du. Ka­yıt­dı­şı ça­lış­ma ta­rım­da yüz­de 84,2den yüz­de 84,3’e çı­kar­ken, ta­rım dı­şın­da yüz­de 24,7’den yüz­de 22,3e ge­ri­le­di. Sos­yal gü­ven­lik kap­sa­mın­da ol­ma­yan üc­ret­li ve yev­mi­ye­li ça­lı­şan­la­rın ora­nı ise bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re 2,5 pu­an aza­la­rak yüz­de 20,5 ol­du.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ