1. HABERLER

  2. KARADENİZ HABERLERİ

  3. Turizm sempozyumuna Trabzon damgası
Turizm sempozyumuna Trabzon damgası

Turizm sempozyumuna Trabzon damgası

İşte detaylar...

A+A-

 Türk Dünyası’nda turizmin gelişme perspektiflerinin, sorunlarının ve çözümlerinin tartışılması amacıyla Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde “Birinci Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu” düzenlendi.

            Avrasya Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. M. Asıf YOLDAŞ, “Şehirlerin Tanıtımında Turistik Yerlerin Önemi ve Trabzon İli Örneği” isimli bir bildirisi ile Kastamonu Üniversitesinde yapılan uluslararası Türk dünyası turizm sempozyumuna katıldı.

Bildiri, Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Arnavutluk, KKTC ve Kazakistanlı katılımcı akademisyenler ve turizm bölümü öğrencilerinin katıldığı bir oturumda sunuldu.  Trabzon, Karadeniz bölgesinde son yıllarda turizm açısından önemli bir konuma geldiği için ve bildiri konusunun da bölgede yapılacak turizm faaliyetlerinde Trabzon ilinin örnek alınması ile ilgili olması dolayısıyla katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. “Şehirlerin Tanıtımında Turistik Yerlerin Önemi ve Trabzon İli Örneği” isimli bildirinin sonucunda konuyla ilgili özet olarak şunlar ifade edildi.

 “Turizm ile bir bölgenin kalkınması arasında göz ardı edilemeyecek bir bağ vardır. Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı kültürel ve doğal mirasa sahip bölgelerde sağlık ve eğitim hizmetlerinin gelişmesi ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması bölgesel kalkınmanın da önünü açacaktır. Kültürel mirasın ve doğal güzelliklerin tanıtımı sonucunda turistik faaliyetlerin arttığı bölgelerde, yerel ürünlerin tanıtımı yapılabilmekte ve elde edilen turizm gelirlerinden yerel halkın da yerel işletmeler ve çeşitli iş olanakları aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak pay alması sağlanabilmektedir.

T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığının da tespitlerine göre, ağır sanayinin olmadığı ve tarım arazilerinin giderek daraldığı Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı turizmi yanı sıra, alternatif turizm (sağlık ve termal turizm, kış sporları dağ ve doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi, v.b.) gibi turizm türleri açısından da eşsiz imkanlara sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu potansiyel rasyonel anlamda kullanılamamaktadır.

Bölgeye yönelik turist varışları daha ziyade Mayıs-Ağustos aylarında gerçekleşmektedir. Turizmin mevsimsellik arz edip 3–4 aylık bir süreyle kısıtlı olması bölgenin zayıf noktalarından birini oluşturmaktadır. Bölgenin turizminin sürdürülebilirliği sağlanması sadece yaz sezonunda değil yılın her ayında turistlerin çekilebilmesi için bir takım düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Sezon ömrünün uzatılması bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilgisinin bölgeye çekmesine neden olacaktır.

Tarihi/kültürel varlıklarına ve doğal kaynaklarına rağmen Bölge’de geceleme oranlarının düşüklüğü, turizmin belli dönemlere sıkışması ve bütün yıla yayılamaması ve alternatif turizm modelleri geliştirilememesi ön plana çıkan sorunlardır. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin önemli yayla turizmi merkezlerini birbirine bağlayacak olan “Yeşil Yol” projesi T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın öncülüğünde devam etmekte olup, projeye göre Samsun’dan başlayan yol Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize illeri ile devam edip Artvin’de biten 2 bin 500 kilometre uzunluğundaki turizm yolunu ifade ediyor. Bölge’de turizmin gelişmesi için önemli bir adım olan projenin yapımına devam ediliyor.

Sonuç olarak, bölge turizminin hızla gelişmesi için çözülmesi gereken bazı temel sorunlar ve yapılması gerekenleri şöyle sıralamak mümkündür.

·        Bölge illerinin başta yol olmak üzere altyapı sorunu

·        Yaylalarda mülkiyet sorunu (hukuksal sorunlar)

·        Yaylalarda çarpık yapılaşma sorunları

·        Sit alanlarının belirlenmesi ve korunması

·        Bölge yatırım projelerinin teşvik edilmesi

·        Tesis ve yatak kapasitesinin artırılması ve

·        Bölgenin imajını koruyabilmek için tur ve otel fiyatlarının kontrol altında alınması v.b.

Doğu Karadeniz Bölgesinin turizm açısından geliştirilmesi için Arap Turistlerin Trabzon’a çekilmesi konusunda izlenen başarılı pazarlama ve tanıtım stratejilerden yararlanmalıdır. Bilindiği üzere, Trabzon bu konuda altyapı sorunlarını önemli ölçüde çözmüş ve artık Kruvaziyer turizmi gibi alternatif turizm seçenekleri için hazırlıklarını sürdürmektedir. Trabzon’da hem yerel halk, hem yerel yönetimler hem de sivil toplum örgütleri kentin tanıtımı faaliyetlerinde koordinasyon içinde çalışmakta ve bu koordineli çalışma kentin her anlamda gelişimi sürecine önemli katkıda bulunmaktalar. Bu açıdan bakıldığında, diğer Bölge şehirlerinin Trabzon ilinin turizm açısından geldiği noktaya ulaşırken, hem yapılan hatalar hem de gösterilen başarıları örnek alması gerekmektedir şeklinde ifade edildi.”

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Kastamonu üniversitesi, Kırgızistan ve Kazakistan üniversiteleriyle müşterek olarak düzlenmiştir. Sempozyumumuza 7 ülkeden (Türkiye, KKTC, Arnavutluk,Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan) 86 bildiri ile toplam 120 akademisyen katılmıştır.