1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Türkiye'de yargı sadece şeklen bağımsız
Türkiye'de yargı sadece şeklen bağımsız

Türkiye'de yargı sadece şeklen bağımsız

Avrupa’dan Türkiye’deki yolsuzluk operasyonu ve arkasındaki gelişmelere ilişkin sert mesajlar gelmeye devam ediyor.

A+A-

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok, Tür­ki­ye­’nin be­lir­siz sü­re­ce doğ­ru yö­nel­di­ği­ni söy­le­di.

HÜ­KÜ­ME­TİN ET­Kİ­Sİ VAR

Hı­ris­ti­yan De­mok­rat Par­ti­li (CDU) Al­man Po­li­ti­ka­cı Brok, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın güç­lü ka­la­bil­mek için her şe­yi de­ne­di­ği­ni ifade etti. Brok, Tür­ki­ye­’de hal­kın bü­yük bir bö­lü­mü­nün te­miz dev­let is­te­di­ği­ni ve Er­do­ğa­n’­a sırt çe­vir­di­ği­ni öne sür­dü. Brok, şöy­le ko­nuş­tu: “Tür­ki­ye, Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) ile da­ha sı­kı ti­ca­ri ilişki içinde olmalı ve hukuk sisteminde reforma gitmeli. Hükumetin yargı üzerinde büyük etkisi olduğu görülüyor. Türkiye’de yargı sadece şeklen bağımsız.”

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ