1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Ücretlerin vergilendirilmesi nasıl olur 2017?
Ücretlerin vergilendirilmesi nasıl olur 2017?

Ücretlerin vergilendirilmesi nasıl olur 2017?

Ücretlerin vergilendirilmesi nasıl olur 2017?

A+A-

Gerçek usulde ücret geliri elde eden kişilere, işverenler tarafından yapılan ücret ödemelerinin yıl içinde kesinti suretiyle vergilendirilmesi. 2016 Yılında elde edilen ücret gelirleri için hangi hallerde yıllık beyanname verilmesi gerekir ?  Ücretin tanımı, unsurları Nelerdir ?  Ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurlar  nelerdir ?  Asgari geçim indirimi uygulaması ile 2016 takvim yılında tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle.  Birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname vermesi gerekir ?

 

Ücret Nedir ?

 

Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sağlanması vb.) menfaatlerdir.

 

Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir.  Ücret, bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade eder.  Bu hasıla para şeklinde olabileceği gibi ayni veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir.

 

Ücret Olarak Vergilendirilecek Diğer Ödemeler Nelerdir ?

 

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen ve en yüksek Devlet memuruna yapılan en yüksek ödeme tutarını aşan emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları.

 

Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler.

 

TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzer diğer kişilere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.

 

Yönetim ve Denetim Kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.

 

Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.

 

Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.

 

Nedeniyle yapılan ödemeler de ücret sayılmaktadır.

 

Ücretin unsurları Nelerdir ?

 

Ücretlerin Vergilendirilmesi Nasıl Olur 2017

 

Ücret Ücretin üç tane temel Unsuru Vardır.

 

Bunlar;

 

Bir işverene tabi olma.

Belli bir iş yerine bağlı olma.

Hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılması.

Şeklindedir.

 

Ücret Gelirinin Vergilendirilme Şekli ve Ücret İstisnaları

 

Ücret gelirleri iki şekilde vergilendirilmektedir

 

Gerçek ücretler

Diğer ücretler

Gelir Vergisi Kanunun  23. Maddesinde Yer Alan Ücret İstisnalarının Başlıcaları

 

Ücret Aşağıda GVK 23’e göre sağlanan İstisnalarının bazıları sayılacak. Detaylı Liste için TIKLAYINIZ

 

1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri.

 

2. Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri.

 

3. Hizmetçilerin ücretleri.

 

4. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler.

 

5. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler.

 

6. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri;

 

Bazıları bunlar olup ayrıntılı listeyi görmek için yukarıda ki linke tıkayınız.

 

Ücretlerde Gelir vergisi Kanuna Göre Sağlanan İstisnalar

 

Burada sadece başlıklar sayılacak olup  detaylı l liste için aşağıda paylaşacağım linke tıklayabilirsiniz.

 

Gider Karşılıklarında İstisnalar.

Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar.

Vatan Hizmetleri Yardımlarında İstisnalar.

Teçhizat ve Tayın Bedellerinde İstisnalar.

Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde İstisnalar.

Teşvik İkramiye ve Mükafatlarında İstisnalar