1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı açıklandı
Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı açıklandı

Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı açıklandı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üzerinde hassasiyetle durduğu ve çalışmalarına katıldığı Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı vergi sisteminde yapılacak reformlarla birlikte yürürlüğe girmek için gün sayıyor.

A+A-

 Maaş, faiz, kira gibi gelirlerinin toplamı 160 bin TL’yi geçenler beyanname verecek. Halen ayrı ayrı yüzde 15-35 gelir vergisi tarifesi uygulanırken, bundan sonra toplam gelir üzerinden yüzde 15-35 tarifesi uygulanacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çıkarılması için kişisel olarak çok yoğun çaba sarfettiği yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı gün yüzüne çıktı. Çalışmaları iki yıldan uzun bir süredir devam eden tasarının en belirgin amacı herkesi beyanname veren Vergi Dairesi’nin yolunu bilen birer mükellef haline getirmek olarak dikkati çekiyor.

Vergi artışı yok ama

Söz konusu düzenleme herhangi bir vergi dilimi artışı getirmiyor ancak düzenlemedeki bazı ince detaylar, sporcular gibi senaryo dizi yazarları gibi bazı mükelleflerin vergisinin artacağını ortaya koyuyor.

Toplam gelir önemli

Birden fazla kaynaktan gelir elde edip elde ettiği gelirlerin toplamı 160 bin liranın üzerinde olanlar bundan sonra beyannameye tabi olacak.

Yani diyelim ki herhangi bir yerde 10 bin TL maaş alan bir elemansınız. Oturduğunuz evin dışında ayda 2 bin lira kira geliri olan bir eviniz daha var. Ayrıca bankada da nakitiniz var ve her ay 2 bin liraya yakın faiz geliri elde ediyorsunuz.

Bordrolu bir çalışan olmanıza, kira beyannamesi vermenize ve bankadaki paranızın faiz geliri üzerinden vergi ile yasal kesintiler kesilmesine rağmen, toplam yıllık kazancınız 160 bin TL’yi geçtiği için yine de beyanname vereceksiniz. Ancak beyanname vermeniz sizin bu 160 bin TL üzerinden bir kez daha gelir vergisine tabi tutulacağınız anlamına ise gelmiyor.

Artık istisnalar yok

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile vergi sisteminde yapılacak reformu dün basın mensuplarına açıkladı. Bakan Şimşek, gelir vergisi oranlarında herhangi bir değişiklik veya vergi artışı olmayacağını belirterek, “Artık istisnalar yok” diye konuştu. Şimşek, “Ücretler ve istisna kapsamında bazı serbest meslek kazançlarından belirlenen haddi aşanlar için beyanname verilmesini öngörüyoruz” dedi. Şimşek, Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’na ilişkin düzenlediği basın toplantısında, tasarının 7 temel eksen gözetilerek hazırlandığını ifade etti. Bu çerçevede mevcut Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunlarını tek kanun olarak birleştirdiklerini kaydeden Şimşek, her iki kanunun toplam madde sayısının 255’in üzerinde olduğunu söyledi. Yeni kanunun madde sayısının 95’e indirildiğini belirten Şimşek, şunları söyledi:

“Bu bir reform hareketidir. Tasarıyla beyana dayalı vergileme sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli değişiklikler öngörüyoruz. Bu kapsamda ücretler ve istisna kapsamında bazı serbest meslek kazançlarından belirlenenen haddi aşanlar için beyanneme verilmesini öngörüyoruz. Beyanname verilmesi durumunda vergi adaletine uygun olarak gerçek giderler, yapılan bağış ve yardımlar, eğitim ve sağlık harcamaları matrahtan indirilebilecektir. Burada aslında bütün modern gelişmiş ülkelerde var olan bir müesseseyi Türkiye’ye kazandırmış oluyoruz. Bu çerçevede bakıldığında vatandaşın lehine bir düzenleme söz konusudur.”

126 bin yeni mükellef

160 bin TL ve üzerinde gelirlerin beyanname tabi olması ve tüm gelirler üzerinden vergilendirmeyle 126 bin kişi yeni dönemde vergi ödemek zorunda kalacak. Bakanlar Kurulu yetkisini kullanarak bu 160 bin TL’lik eşiği 320 bin TL’ye çıkarırsa, beyanname vereceklerin sayısı 1/3 oranında düşecek. 80 bin TL’ye indirme yetkisini kullanırsa, beyanname vereceklerin sayısı 3 katına çıkacak.

Beyanname verme süresi öne çekildi

MALİYE Bakanı Mehmet Şmşek, tasarıyla beyanname verme sürelerini 1 ay öne çektiklerini belirterek, 4. dönem geçici vergi beyannamesini de kaldırdıklarını bildirdi.

Basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarını kendilerinin tutabileceğini ifade eden Şimşek, eşin anne ve babasının kullanımına bedelsiz olarak tahsis edilen konutlarda emsal kira bedeli uygulamasından da vazgeçtiklerini açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek, kira gelirlerinde götürü gider uygulamasını sınırlandırdıklarını belirtti.

Biçer döver-traktör alan çiftçi vergilendirilmeyecek

MEHMET Şimşek, tasarıyla tarımsal üretimi desteklemeye yönelik çok önemli vergisel teşvikler getirdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Belirli bir ölçek ekonomisine ulaşarak zirai faaliyette bulunan sermaye şirketleri, kolektif şirketler ve adi komandit şirketler çiftçi gibi vergilendirilecek. Bu çok önemli. Çünkü mevcut vergi sistemi ölçek büyütmeyi cezalandıran bir yaklaşım içindeydi ve bu sektörde biliyorsunuz kayıtdışılık çok ciddi boyutlarda. Halen gerçek usulde vergilemeyi gerektiren biçer-döver, kamyon ya da iki traktöre sahip olmak bundan böyle gerçek usulde vergilendirme sebebi sayılmayacak. Sırf bundan dolayı hem kayıtdışılık yüksekti hem de birçok çiftçimiz şirketleşme konusunda sıkıntılar yaşıyordu ya da makine-teçhizat kullanımında kayıtdışı kalıyordu veya bundan dolayı cezalandırılıyordu. Ticari kazanç olarak vergilendirilmeyi gerektiren, sertifikalı tohum, fide, havyan fetüs ve benzerinin üreticiliği zirai faaliyet kapsamına alınıyor, daha önce değildi. Çiftçi ve çiftçi sayılanların yanında zirai faaliyette çalışan işçilerin asgari ücrete tekabül eden üretimleri gelir vergisinden istisna tutuluyor. Bu da önemli bir adım özellikle kayıtdışılıkla mücadele anlamında.”

Mantolama yapan, kiradan düşecek

Enerji ürünleri ithalatının toplam ithalat içerisinde çok önemli yer tuttuğunun altını çizen Mehmet Şimşek, şöyle konuştu: “Türkiye’nin yurtdışına ödediği enerji faturasını azaltmak amacıyla tasarıda enerji tasarrufunu teşvik ediyoruz. Bu tasarıyla ısı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yapılan harcamaları, elde edilen kira gelirinden doğrudan indirilmesine imkan sağlıyoruz. Bu anlamda cari açığa yönelik bir tedbir de söz konusu.”

Kentsel rant ve sermaye kazancı istisnasına tırpan

Bakan Mehmet Şimşek, vergi tabanının genişletilmesinin, tasarının en önemli amaçlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede kentsel rantların ve sermaye kazançlarının vergilenmesindeki istisnaları daralttıklarını söyledi. Şimşek, birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunanların bundan sonra basit usulden yaralanamayacağını bildirdi. Kurumların yönetim kurulu üyelerine ortaklık payına orantılı olmaksızın ödenen kâr payları da ücret olarak tarifeye göre vergilendirilecek.

Dizi senaristi, şair ressamın müstesna durumu kaldırıldı

TASARIDA en dikkat çeken unsurlardan birini de mevcut yasada gelir vergisinden istisna tutulan bir çok meslek kolu da Gelir Vergisi kapsamına alındı. Bunlar şöyle: “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı, mucitlerin, şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senorya ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve video yayınları veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri.”

Mevcut yasada bunlar gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Bunlar da yeni dönemde elde ettikleri kazançların toplamına göre beyanname verecek ve vergi ödeyecek. Mevcut yasada bulunan ve yeni kanunla kaldırılan istisna hükmü şöyleydi:

Genç girişimciye 3 yıl vergi yok

Tasarıyla genç girişimcileri teşvik ettiklerini anlatan Mehmet Şimşek, ticari faaliyet nedeniyle ilk defa gelir vergisine tabi olacak 29 yaşını aşmamış genç girişimcilerin 3 yıl boyunca asgari ücrete isabet eden kazançları üzerinden hiç vergi ödemeyeceğini belirtti. Geçen sene girişimci sermayesi, melek yatırımcı gibi çok temel bazı unsurları da kanuna kattıklarını dile getiren Şimşek, “Şimdi bir adım daha atıyoruz, genç girişimcilere 3 yıllık bir dönem önlerini görecek bir perspektif sunuyoruz” dedi.