1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yeni yıla 7 milyar liralık vergi paketi
Yeni yıla 7 milyar liralık vergi paketi

Yeni yıla 7 milyar liralık vergi paketi

Vergilere ilave zam yapılmayacağı açıklanmasına rağmen motorlu taşıtlar, sigara ve içki ile yurtdışından getirilen cep telefonlarının vergisi yüzde 41’e varan oranlarda zamlandı. Vatandaşın cebinden 7 milyar lira çıkacak.

A+A-

Türkiye’de yeni yıl için belirlenen yeniden değerleme oranındaki yüzde 3,93’lük artış nedeniyle ehliyetten pasaporta, emlak vergisinden tapu harcı ve trafik cezalarına kadar birçok alanda 1 Ocak itibariyle zamlı tarife zaten başlamıştı. Ancak yılın ilk gününde yayınlanan Resmi Gazete’den hiç hesapta olmayan sürpriz vergiler çıktı. Yasalaşan 2014 bütçesinin vergi gelir hedeflerinde bu artışlar yer almıyordu. Zaten yapılan açıklamalarda 2014’te ilave yeni vergi ya da vergi oranlarında artış olmayacağı ifade edilmişti. İşte sürpriz vergiler:

Otomobile ek vergi

*Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) motor silindir hacmi 1600 cm3’ün altında olan taşıtlarda yüzde 40’tan yüzde 45’e, 1600-2000 cm3 arasında yüzde 80’den yüzde 90’a, 2000 cm3 ve üstü için yüzde 130’dan yüzde 145’e çıkarıldı.

*Sigara paketi başına asgari maktu vergi 3,22 liradan 3,75 liraya, paket başına maktu vergi de 9,22 kuruştan 13 kuruşa çıkarıldı. Böylece vergilerde yüzde 16,4 ila yüzde 41’e varan oranlarda artış yapıldı.

*Asgari maktu verginin artırılması nedeniyle en düşük sigara fiyatı 6 liraya çıkacak. Maktu vergideki artış ise yüksek fiyatlı sigaraları zamlandıracak.

‘Yolcu beraberi’ arttı

*Alkollü içkilerde de asgari maktu vergi tutarı birada yüzde 15, diğer alkollü içkilerde yüzde 10 oranında artırıldı. Zammın fiyatlara yansımasının yüzde 8 ila yüzde 15 olması bekleniyor.

*Yurtdışından yolcu berberinde getirilen cep telefonlarından adet başına alınan 115 liralık vergi de 120 liraya yükseltildi.

ÖTV’den KDV geliri

Yapılan hesaplamalara göre, ÖTV’deki sürpriz zamlar nedeniyle vatandaş KDV dahil yaklaşık 6,5-7 milyar lira fazladan vergi ödeyecek. Minimum düzeyde yapılan hesaplamayla söz konusu vergilerin yaklaşık 1,2 milyar lirası motorlu taşıtlardan, 660 milyon lirası alkollü içeceklerden, 3,6 milyar lirası tütün ÖTV’sinden ve 100 milyon lirası da cep telefonundan elde edilecek. ÖTV artışı KDV gelirinde de yaklaşık 1 milyar liralık ilave artış sağlayacak.

Otomotivci şaşkın

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Mustafa Bayraktar motorlu taşıtların ÖTV’sine yapılan zammın sektör için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Otomobil vergilerinin zaten çok yüksek olduğunu, 43 bin liralık bir otomobil için 5 sene içinde bir otomobil fiyatı kadar vergi ödendiğini ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

Yatırımları etkiler

“Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş ve BDDK’nın otomobil kredilerine getirdiği sınırlamaların sektörü olumsuz etkileyeceğini zaten öngörüyorduk. Sektörün birçok problemine çözüm beklerken, öngörmediğimiz bir şekilde ÖTV oranlarının artırılması bizim için çok şaşırtıcı oldu. Bu durum, sektördeki istihdamı ve planlanan yatırımları da olumsuz etkileyecek, vahim sonuçlar ortaya çıkacaktır.”

‘Vergi ve harçlar yüzde 500 arttı’

TESK Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken, Be­le­di­ye Ge­lir­le­ri Ka­nu­nu­’n­da, ver­gi ve harç­la­rı be­lir­le­me yet­ki­si­nin be­le­di­ye mec­lis­le­rin­den alı­na­rak Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’na dev­re­dil­me­si ile ba­zı be­le­di­ye­ler­de es­naf ve sa­nat­ka­rı il­gi­len­di­ren ver­gi ve harç­la­ra Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı yüz­de 500 zam ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Pa­lan­dö­ken, ye­ni uy­gu­la­ma­nın es­naf­la be­le­di­ye­le­ri kar­şı kar­şı­ya ge­tir­di­ği­ni be­lirt­ti.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ