1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Zorunlu Bes Priminin Miktarı!
Zorunlu Bes Priminin Miktarı!

Zorunlu Bes Priminin Miktarı!

Zorunlu Bes Priminin Miktarı!

A+A-

Zorunlu BES yani Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi, yeni bir sistem değildir. Sistem esas uygulamalarını 2001 yılından itibaren yapmaya devam ettirmektedir. Temelini ise 4632 Sayılı yasa oluşturmaktadır ve 2001 yılından bu günümüze kadar geçen zamanda sistem üzerinde yalnızca bazı kural değişikliğine gidilmiştir. BES sistemi, başta gönüllülük esaslı kurulmuş bir sistemdi. Değişiklikler sonucunda 6740 Sayılı yasa ile değerlendirme ölçütleri tamamen değişti ve bağımlı çalışan kişiler için BES artık zorunlu/otomatik oldu. 45 yaşını doldurup 46 yaşından gün almamış olan bütün çalışanlar, 1 Ocak 2017 tarihiyle birlikte BES’e katılmışlardır ve çalışanların maaşından her ay otomatik olarak %3 kesilecektir.

 

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Kimleri Kapsıyor?

 

İşçiler ve kamu görevlileri (45 yaşını doldurmamış bağımlı çalışan görevliler), yasa gereğince BES altında toplanmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren %3 katkı payı ile BES sistemine katılmaları öngörülmüştür. Ek olarak bu gerekliliğin 45 yaşını doldurmamış ve işe yeni başlamış olan kişileri, kendi hesabı için çalışanları yani serbest çalışanları, ücretsiz aile işçilerini kapsamayacağını belirtelim.

 

Bireysel Emeklilik Sistemi Neden Kademeli Dönüşümle Geldi?

 

Sisteme geçiş aşamasında hazırlıklarını tamamlayamamış olan bireysel emeklilik şirketleri, kurumlar ve diğer iş yerleri, emeklilik planlarını yeteri kadar tanıtma fırsatı bulamadılar. Çoğu iş yeri zaten çalışanlarını BES şirketi ile anlaşamadığı için otomatik olarak düzenin içerisine alamadı. Bu yüzden de kapsamlı dönüşüm için kademeli bir yol izlenmesi uygun görüldü.

 

Kademeli Dönüşüm Nasıl Olacak?

 

Sisteme geçişte, birden fazla iş yerine sahip işveren için bütün iş yerlerinde çalıştırdığı çalışan sayısının toplamı esas alınmıştır.

 

1 Ocak 2017 için 1000 ve üzeri çalışan barındıran

 

1 Nisan 2017 için 250 – 999 çalışan barındıran

 

1 Temmuz 2017 için 100 – 249 çalışan barındıran

 

1 Ocak 2018 için 50 – 99 çalışan barındıran

 

1 Temmuz 2018 için 10 – 49 çalışan barındıran

 

1 Ocak 2019 için 5 – 9 çalışan barındıran

 

1 Temmuz 2019 itibariyle ise 1 – 4 çalışan barındıran şirketler otomatik olarak sisteme katılacaklardır.

 

Ayrıca sistemde işveren katkı payı bulunmamaktadır halbuki sosyal sigorta sistemine göre esas koşul işveren katkısıydı. Kamu, toplamda %17,5 miktarında, işverenler işsizlik sigortası dahil olmak üzere Sosyal Güvenlik Sistemine katkı payı ödemesi yapmaktadır. Devlet bir kez olmak şartıyla sisteme girişte 1000 TL destek ödemektedir. Sistemin Sosyal Güvenlik Sistemi ile bir bağının kalmadığının en önemli kanıtlarından birisi burada işveren katkısının olmayışıdır. Sistem tamamen çalışan üzerinden işlemektedir.

 

Fon Tercihi Nasıl Yapılır?

 

Faizli veya faizsiz fon tercihini çalışanından belirlemesini isteyen işveren, herhangi bir tercihi olmayan çalışanlar adına kendisi belirler. 60 günün sonunda standart fonda yatırım yapması için yönlendirilir. Çalışanlarının yıl içerisinde 6 kez fon dağılım değişikliği yapma hakkı vardır.

 

Zorunlu BES’ten Vazgeçilebilir mi?

 

4632 Sayılı kanun gereğince daha önceden gönüllü katılım esasıyla oluşturulmuş olan sistem, 6740 Sayılı kanun gereğince zorunlu hale getirilmişti ve gönüllü katılım esasından vazgeçilmişti. Zorunlu BES çalışanlarının, sisteme kaydı otomatik olarak işverenleri tarafından gerçekleştirilir. Çalışanlar ise sözleşmeden vazgeçebilir. Bunun için tek şart, emeklilik planına dahil olduklarının bildirildiği tarihi takiben en geç 2 ay içerisinde sistemden çıkış yapmalıdırlar. 2 ay süresince cayma hakkına sahip olan çalışanların 2 ayı geçirmeleri durumunda sistemden çıkmaları, çıkarken pek çok haktan mahrum kalmalarına neden olacaktır. Sistemden çıkış işlemini, sigorta şirketi adına yapılmış ayrılma talep formunu imzalayarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

Ek olarak belirtmek gerekir ki, işveren belirtilen zamanda emeklilik katkı payını BES şirketine aktarmalıdır. İşverenin geç aktarması veya aktarmaması durumunda idari para cezası ödemek zorunda kalır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her ihlal için 100 TL ceza yaptırımı uygulanır.

 

İki Aylık BES İptalinde Kesinti Yapılır mı?

 

BES’e katılmanızın üzerinden çok geçmemişken ayrılmak isterseniz, giriş aidatı kesintisi ile karşılaşırsınız. Bu kesinti yönetimin gider kesintisiyle eklenir ancak iyi haber, içinde bulunulan senenin asgari ücretinin yüzde 8.5 oranını geçmeyecektir.

 

Bireysel Emeklilik Ayrılma İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

 

Sistemden ayrılmak isteyen kişiler, sözleşme yapmış oldukları kuruma başvurmalıdır.

 

Başvuru,

 

Bireysel Emeklilik Sistemi başvurusu yaptığınız şirkete ayrılmak istediğinize dair başvurmanız gereklidir. Başvurunuz için müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Diğer bir yöntem olarak dilekçe yazarak faks yoluyla iletebilirsiniz ya da elektronik ortam üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşleminizin onaylanması için gereken belgeler(Ayrılma bilgi formu, Talep Formu ve Hesap Özeti) başvurunuzun üzerinden 5 gün geçtiği takdirde tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Ayrılma Bilgi Formu,

 

Sistemden çıkış işleminizin sağlanması için gerekli bilgilerin olacağı formdur.

 

Ayrılma Talep Formu,

 

Sözleşme numaranız ile kimlik bilgilerinizin ve iade edilecek ücretin bulunduğu formdur.

 

Ayrılma Talep Formunun Gönderilmesi,

 

Ayrılma talep formunun tarafınıza ulaştırılmasının ardından, gerekli bilgilerinizi doğru bir şekilde yazmanız gerekir. Nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyip elektronik sistem üzerinden gönderebilirsiniz. Formun iletilmesi ile birlikte 20 gün içinde Ayrılma Bilgi Formunda kurumunuzun belirtmiş olduğu miktar, Ayrılma Talep Formunda belirtmiş olduğunuz hesap numarasına yatmış olacaktır.

 

Çalışanın işten ayrılması durumunda bildirimleri kime yapacaktır?

 

İşten ayrılan çalışan, direk olarak başvurmuş olduğu kurum ile bütün işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, katkı payı ödemesini dışarıdan gerçekleştirebilir ya da hesap işlerini sonlandırabilir.